יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבסגולה להחליש את יצר הרע

סגולה להחליש את יצר הרע

לאחי ורעי האהובים והחביבים,

הנה ידע האדם, כי לפעמים היצר הרע רואה שאינו יכול בדרך רגילה ופשוטה לבוא ולנצח את האדם, ואז צובע את העבירה כמצוה והאדם חושב שעומד הוא בפני מצוה, ואינו יודע שבכלל דבר זה הוא עבירה גמורה ממש.

ועל זה אומר רבנו הבעל שם טוב זצוק"ל שוחט משום מה חייב משום צובע (שבת עה.) ושואל מי זה השוחט, זה היצר הרע. מדוע אם כן נענש, הרי זו תכליתו בעולם להחטיא את האדם, אם כן מדוע נענש?

ומתרץ רבנו זצוק"ל משום צובע שצובע את העברה כמצוה, ועל זה נענש.

והנה סגולה ולימוד גדול למדנו רבנו החיד"א זצוק"ל במדבר קדמות (מערכת ו אות ד) בשם המקובלים כי באמירת מזמור (תהילים צ"א) "יושב בסתר עליון" יכון להנצל מקליפת "יפת בר עשו" הרמוזה בראשי תבות בפסוק (שם, יב) "י'שאונך פ'ן ת'גוף ב'אבן ר'גליך ע'ל ש'חל ו'פתן". וכח שם זה מחליש ומוריד את כח הסטרא אחרא הזאת, שזה הוא שמה וכחה.

והנה אחי ורעי, ישתדלו שפסוק זה יהיה שגור בפיכם, ובכח פסוק קדוש זה נחליש היצר הרע אשר עומד בפתח של כל יהודי, ומוביל למחלוקות הנראות לו לשם שמים, ולמחשבות הנראות לו לשם שמים, ‏אשר כל תחילתן היא רעה ושורש רע המשאירים בנפשו של האדם.

וכך בכח דברים קדושים אלו, נזכה לטהר ליבנו למצותיך ולעבדך באמת כל הימים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments