יום חמישי, יוני 20, 2024
Homeדבר הרבנר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון

נר שלישי / יסוד גדול באמונה וביטחון

חזון יאשיהו – המייל היומי
אור לנר שלישי של חנוכה תשע״ו.

נס מציאת פח השמן האיר לבבות בני ישראל, שלא יתייאשו ממצבם, ובכל חנוכה מתעורר אותו כח בכל איש מישראל. 
הנה, בכל שנה בעיצומם של ימים קדושים ומיוחדים אלו, ימי החנוכה, עולים בנפשנו השאלות הידועות:
א. הנס נעשה בימים ההם ומדוע גם בזמן הזה ממשיכים אנו לפרסם את אותו נס, הנס היה, תם ונשלם?
ב. קושיית הבית יוסף, הגמרא במסכת שבת דף כא׳ מספרת על הנס של חנוכה, שהיוונים טימאו את כל השמנים ולא היה איך להדליק נר בבית המקדש עד שמצאו פח קטן בחותמת כהן גדול שלא היה בו להדליק, אלא ליום אחד ונעשה נס והדליקו ממנו לשמונה ימים ולשנה אחרת קבעום ועשהום ליום טובים, על כן בית יוסף הקשה אם כן צריך להדליק שבעה ימים את נרות החנוכה, כי ליום אחד היה פח חתום בחותמת כהן גדול והנס היה רק לשבעה ימים ומדוע מדליקים שמונה ימים?!

אלא, אחיי ורעיי, אפשר לבאר יסוד גדול באמונה ובבטחון, לכל ימות השנה ולכל חיי האדם: 
חז״ל מספרים לנו על שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה ושנים רבות לפני מעשי היוונים והחשמונאים, ראה והרגיש שעתיד להתקרב ולבוא יום שחושך על פני תהום ומתקרב וממשש ובא לעולם ויטמאו בו את כל השמנים ולא יהיה איך להאיר את המנורה בבית המקדש ועם ישראל עתיד להגיע ליאוש עצום וזה מה שהיה בימי החשמונאים, עם ישראל הגיע לדכדוכה של נפש ולא ראו שום יציאה מהמצב ומה גזרות הקשות שהיוונים גזרו על עם ישראל והנה שמעון הצדיק, בקדושתו ובתבונתו ובחכמתו לקח פח קטן והסתירו מעיניים רעות וטשטשו עד הזמן המיוחד והמיועד שבו ימצא והנה, כאשר הגיעו עם ישראל לתחתית, פתאום מצאו את אותו פח קטן שממנו מתמחה הישועה הגדולה לעם ישראל ומשם החל המהפך בהכנעת היוונים ובניצחון החשמונאים, ונס זה לא היה נס רק לשעתו בלבד, אלא מאותו יום ואילך, בכוחו של שמעון הצדיק, אשר היה משיירי כנסת הגדולה, טמון בכל מצב שיהודי נמצא בו, פח קטן ומוסתר ומוחבא מעיני כל, וברגע שאדם נמצא בתחתית, הוא פונה לכל הדרכים ולכל הכיוונים והכל סגור בעדו ואז, פונה לאבינו שבשמים ומגיע לנקודה האמיתית והנכונה, כשם שהגיעו החשמונאים באותם ימים, ומוצא לפתע את הפח הקטן, שממנו צומחת לו הישועה ולכן חנוכה, הוא נס לדורי דורות ולכל הזמנים ולא לשעתו בלבד.
והנה הנר השמיני של חנוכה, הוא כנגד הפח הקטן בחותמו של כהן גדול, שמעון הצדיק החבוי ומצוי בכל צרה ובכל בעיה אשר יהודי נמצא בה.  וידע אדם, כאשר מתנודד עם רדיפות ועלילות שקר, יכוון בכל כוחו, בימי החנוכה ויתפלל לריבון העולמים, שמהר ימצא את הפח הקטן שלו, שפותר את צרתו ואת בעייתו וידע כל יהודי, שכל ישועה שקורה לו בתחילת השנה, האור שלה מתחיל בימי חנוכה שמעורר בלבו את הפח הקטן החתום בחותם כהן גדול ולכן ירבה בימים אלו בהשתפכות הנפש ובריבוי מסירות נפש על כלל עם ישראל והדבקות בקב״ה וישתדל בזמן הדלקת נרות החנוכה, לדמיין בנפשו, שהולך ועולה ומתחבר למעלה עם השכינה ולאחר מכן, ידמיין בנפשו שאור גדול ושפע מרובה יורד מהשמים אליו וישתדל לזכך את נפשו ולהרבות במעשים טובים, בימים קדושים אלו ויהי רצון שיהיו דברי אלו כמנחה לפני אבינו שבשמים, להמתיק עלינו את הדינים ומהר יאיר ויגלה את פח השמן ויאמר די לצרותינו ופדיון נפשנו במהרה. 
עזרי מעם ה׳ עושה שמים וארץ.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments