יום ראשון, מאי 26, 2024

ניסיונות קשים

הנה בפרשות האלו אנו רואים את הניסיונות הקשים והמרים אשר עבר אברהם אבינו, דברים אשר הקושי הוא מעל הטבע האנושי אך אברהם אבינו עמד בהם בעוז ותעצומות ושם זרע את היסודות החזקים והאיתנים של עם ישראל.
והנה צריכים ללמוד יסוד גדול לחיים, אמרו חז"ל: "שבע יפול צדיק וקם". וקשה, מדוע חז"ל אמרו דווקא את המספר 7, מדוע לא מספר אחר, מה המיוחד במספר שבע?
אלא צריך לבאר ולומר: שבע זה מספר של טבע, מעל שבע זה מעל הטבע ופה צריכים ללמוד יסוד גדול, כל עוד הניסיונות שלך הם בגדר שבע, טבע, אפילו אם אתה רואה ומרגיש שאתה נופל תתחזק ותקום בכוחות עצמך כי זה עוד בתוך הטבע תתחזק ותעמוד וזה שבע יפול צדיק וקם וזה חובה לקום ולהתחזק.
אבל אם רואה האדם שבאים עליו ניסיונות שהם לא טבע אלא הם מעל הטבע, ניסיונות לא טבעיים, דברים לא אנושיים, אז תדע שפה תעצור ומפה הקב"ה ינחה וידריך את כל דרכיך מעל הטבע וכל אשר יהיה מרגע זה זה ניסים ונפלאות מעל הטבע, הכל נהיה מעל השכל, מעל המוסכמות, מעל המובן.
וכך מצאנו אצל בועז אשר אמרו חז"ל שהיו לו שלושים בנים ושלושים בנות וחיתן את כולם בחתונות המפוארות ביותר אשר היו בימים ההם ברוב עם והדר והנה כשהניסיון מהשמים החל לבוא עליו שלושים בניו נפטרו ושלושים בנותיו נפטרו וחורבן גדול עבר והיה עמו וביום האחרון ותהום העיר אף אשתו של בועז נפטרה, זה היה החורבן הנורא והקשה ביותר אשר היה לבועז אשר היה ראש הסנהדרין, גדול הדור, המיוחד שבכולם.
אך באותו לילה שנפטרה אשתו והיה החורבן הגדול ביותר התחתן בועז עם רות ורות נפקדה באותו הלילה ואף בועז נפטר באותו הלילה, אך משם יצאה מלכות בית דוד, משם יצא דוד המלך.
כשבא לאדם ניסיון מעל הטבע, מעבר לשבע יפול צדיק שזה טבע, שם עמוק נמצאת הגאולה מעל הטבע והישועה הגדולה ביותר.
ועל זה נאמר: "התייצבו וראו את ישועת ה' ", "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
וכך היה אצל יהודה אשר ירד מאת אחיו והגיע עד איש עדולמי ושמו חירה, יהודה הגיע לשפל הגדול ביותר אך שם היה טמון הישועה הגדולה, המשך מלכות בית דוד.
יש זמנים שצריך לעמוד, להסביר, לפרש, יש זמנים שהם מעבר לשבע יפול צדיק וקם, התייצבו וראו את ישועת ה'. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון.
בעזרת ה' יתברך הניסיונות האלו הם זריעה לדורות לקהילת קודש שובה ישראל וקהילתנו הקדושה היא ״כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועליהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״.
שבת שלום, בשמחה ובאהבה מרובה לאבינו מלכנו מושיענו.
 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments