יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבמצות תפילין מהמצוות החשובות ביותר ביהדות

מצות תפילין מהמצוות החשובות ביותר ביהדות

לאחיי ורעיי האהובים והחביבים ה' עליהם יחיו.

מובא בפרשת השבוע: "החלצו מאתכם אנשים לצבא". וברש"י פירש אנשים צדיקים, ובמדרש שיר השירים הרחיב שכל שניים עשר אלף שהלכו למלחמת מדין, לא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד.
וצריך להבין, מה המיוחדות בזה שלא הקדימו תפילין של ראש לשל יד וכו', חסרים עוד מצוות חשובות ויסודות שהיו צריכים להקפיד בהם לזכות לצאת למלחמת קודש זו?.
אלא, אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה מצות תפילין מהמצוות החשובות ביותר והיסודות ביהדות ואחד מן הדברים החשובים של מצוה זו, שהיא מרסנת את הלב והמוח של האדם, תפילין של יד מרסן את הלב ותפילין של ראש מרסן את המוח של האדם. וידוע, בלב טמונים כל התאוות הרצונות וכו' ובראש כל המחשבות. 
והנה במלחמת מדין, היצר הרע היה תאוה ועל ידי התאוה רצו המדיינים להגיע למוח לעקם את המחשבות ולכן היה צריך, הקפדה גדולה, שהשליטה הגדולה תהיה בלב ויהיה מעצור מכל תאוה הבאה מן הלב ואחרי כן הראש וכאשר הלב ביד האדם ולא ביד יצרו, היה אפשר להגיע לשמירת המוח מכל מחשבות רעות. ולכן התורה מקפידה פה במי שלא הניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד, שליטה על הלב ואחרי כן שליטה על המוח.
והנה, צריך האדם בכל כוחו להילחם בשני המקומות האלו, הלב והמוח, שלא יפלו בידי כוחות הרוע אשר מחריבים כל חלקה טובה.
וידע, שבדור זה, המחלמה הגדולה היא מלחמה על אמונה, ולאחד היצר בא בדרך של תאוות ומערער לו את האמונה, ולשני בא דרך מחשבות רעות ומערער את האמונה.
‏וישתדל האדם לעמוד איתן בשתי עצות היצר לא ליפול בידי היצר הרע וכך יגדל ויחזק מלכותו יתברך. 
ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments