יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeדבר הרבמעלת ארץ ישראל

מעלת ארץ ישראל

דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום שני ז' סיון התשע"ו
דוד המלך מתפלל להקב"ה "גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיך" (תהילים קיט, יט).

והנה אפשר לבאר ולומר, מובא במדרש (בראשית רבה טז ד) "וזהב הארץ ההיא טוב" (בראשית ב, יב)

שאין תורה כתורת ארץ ישראל, כי חכמת התורה ישיגו יותר בני ארץ ישראל כי אוירא דארץ ישראל מחכים (בבא בתרא קכח).

והגמרא (כתובות עה) חד מינייהו עדיף כתרי מינן, ואם כן חסרה לבני חוץ לארץ ממעלת השגת התורה.
אבל אפשר לומר שבני חוץ לארץ כן יכולים להשיג השגות התורה כבני ארץ ישראל,

ואיך כאשר דעתם בארץ ישראל, וחושבים רק על ארץ ישראל.

המחשבה של האדם, לוקחת את האדם למצב כמו שנמצא במקום שחושב עליו.

וכך מצאנו אצל יעקב אבינו אשר אמר "עם לבן גרתי" (בראשית לב, ה) ולא אמר עם לבן ישבתי אלא גרתי,

כי מחשבתו של יעקב הייתה בארץ ישראל ורק גר שם כגר.
ולכן דוד המלך כאשר ברח מארץ ישראל, וכמו שמובא בנביא (שמואל א' כו, יט)

"כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'" עומד דוד ומתפלל להקב"ה, "גר אנוכי בארץ" (תהילים קיט, יט)

אני כאן רק גר, מחשבתי ודעתי בארץ הקודש, והכל הולך אחרי המחשבה.

ולכן מבקש דוד המלך "אל תסתר ממני מצוותיך" תתן לי סיעתא דשמייא כמו לבני ארץ ישראל.
ולכן יקפידו בני חוץ לארץ גם כשגרים שם, שבכל עת דעתם תהיה בארץ ישראל,

למען ירבו ימיכם וימי בניכם בזכות המחשבה על ארץ ישראל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments