יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבמלחמה לה' בעמלק מדור דור

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

חזון יאשיהו – י׳ בשבט תשע״ו

״ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור״

הנה, הרבו רבותינו להדגיש לנו את עומק מעשיהם הקשים של עמלק, והפגיעה החמורה והקשה אשר פגעו עמלק בעם ישראל, ואין כיסאו של הקב״ה שלם כל עוד עמלק קיים בעולם. ומצווה וחובה עלינו לזכור בכל יום ״זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים״.
וכבר מצאנו בשאול המלך, שאיבד את מלכותו משום שהשאיר את אגג מלך עמלק חי למספר שעות, עד ששמואל הנביא הוציאו להורג.
והנה נחדד ונאמר, שאחד מהדברים הרעים והקשים שניסה עמלק לקרר ולטשטש בעם ישראל, זה הקשר השזור בין כל הדורות מעלינו. ניסה לנתק את המשך הבניה של מדור לדור, וזה מה שהתורה הקדושה אומרת : ״מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור״- פירוש המלחמה לה׳ על מעשי עמלק, שניסה לנתק את הדור לדור של עם ישראל. עמלק חכם היה, וידע שמי שמנותק מדורות העבר, אין לו כוח ולא יכולת לשרוד לדורות הבאים, ולכן ניסה לקרר ולטשטש את כוח האבות והקשר החזק לדורות הקודמים.
וזה מה שעשה שרו של עשיו, שהוא אביו של עמלק. ״ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב״ אמרו חז״ל ׳כף ירך׳ מסמל לדורות הבאים שמלחמתו של עמלק והמלאך הממונה עליו, שזה שרו של עשיו, לפרום את הקשר האמיץ והחזק של עם ישראל. ולכן במלחמת עמלק, עמלק הקפיד לקחת חיילים למלחמה רק אנשים שאותו יום היה יום הולדתם, לסמן אנחנו דור חדש שזהו יום הולדתנו, מנותקים מעברנו, לא קשורים לדורות הקודמים.
וזוהי הסכנה המסוכנת ביותר לעם ישראל, אנו מקפידים שלוש תפילות ביום להזכיר ולומר: ״אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב״ מזכירים אנו את אבות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בשמם ולא את כולם כאחד, כי כל דור כוחו רם ונישא, והוא קומה בבניין הדורות ובבניית עם ישראל.
וכן מתפללים אנו בימים נוראים ״לדור ודור המליכו לא-ל ״ – מלכות הקב״ה היא מדור לדור ועוברת מאבות לבנים.
ולכן ידע האדם, כשמחזק הקשר שלו עם דורות הקודמים, ולומד את תורת אבותיו ורבותיו ומזכירם מוחה הוא בכך את עמלק מליבו, מחמם את מה שקירר עמלק, ומחזק הוא את כיסאו של הקב״ה ומביא הוא על ידי כך לתיקון השלם.
ולכן יזכור את דברי התנא באבות ״דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"
דע מאין באת – מי הם הדורות הקודמים.
ולאן אתה הולך – אתה חוליה בשרשרת מדור לדור.
ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון – מעשיך הם ההשלמה של כיסא הכבוד.

 

תפילה מיוחדת שתיקן כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א, שיש לאומרה בסיום לימוד דבר התורה:

״יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב הא-ל הגדול הגיבור והנורא שתשב על כיסא הרחמים ותמתק מעלינו כל הדינים,וישוב חרון אפך מעמיך ותן לי כח לעובדך באמת. ‏ ותזכני לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך, ובכח השתדלותי לחזק את נפשי ומאודי בקשר אמיץ וחזק עם אבותיי ורבותיי, וברית אבות לבנים תזכור יקויים בי מחיית זכר עמלק מתחת השמים מדור דור לא תשכח אמן סלה ועד״.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments