יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבמלא כל הארץ כבודו

מלא כל הארץ כבודו

לאחי ורעי ה׳ עליהם יחיו. הנה הולכים ומתקרבים לחודש הרחמים והסליחות ואחד הדברים החשובים שצריך האדם להבין ולהשכיל, שאין עוד מלבדו ושמלאה הארץ את ה׳ וכבוד ה׳ נמצא בכל מקום ומקום ואין מקום אשר הקב״ה לא נמצא בו.

 וכלשון ספרי הקבלה ״ לית אתר פנוי מינה״. וידע האדם שעצם המחשבה שהקב״ה נמצא בכל מקום ומקום, מוסיפה כח ועוצמה רוחנית נוראה בנשמת האדם. וידע האדם, שלא רק הידיעה מצווה, אלא גם המחשבה להשתדל לחשוב בכל רגע פנוי שמלאה כבודו של הקב״ה בכל מקום ומקום. ואפשר ללמוד דבר זה מהפסוק בפרשת ואתחנן ״וידעת היום והשבות אל  לבבך כי ה׳ הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד״ ופה רואים את שני הציווים, וידעת לידיעה, והשיבותה אל לבבך מחשבה תמידית. וידע האדם כאשר הוא חושב על מלאה הארץ את כבודו של הקב״ה,  ויודע את זה בכח המחשבה והידיעה מעלה את  למקום גבוה נשגב את כל התורה שלומד את כל המצוות אשר עשה שקשה להם לעלות למקום גבוה בגלל מעשיו הלא ראויים של האדם. וישתדל כל אדם לקדש לעצמו זמן ביום בכל מצב אשר נמצא, בטוב או ח׳ו בפחות טוב, לחשוב מחשבה קדושה זאת. וידועים דברי רבנו חיים ויטאל זצוק״ל בספר שערי קדושה, שאין זה מחשבה סתם, אלא נפעל על ידי זה באמת חיבור של הנשמות לבורא יתברך. וביותר בימי חודש הרחמים והסליחות בזמן שנאמר בו קראוהו בהיותו קרוב. הקב״ה נמצא יותר בעוצמה ובנחישות בכל מקום ומקום נשתדל בימים אלו ביותר בכל הכוח ונזכה לגאולה וישועה גדולה

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments