יום שני, יוני 24, 2024
Homeמאמריםמחשבת הנפש (חלק ה)

מחשבת הנפש (חלק ה)

כאשר האדם מרגיש מחסום בנפש שלו להתקרב לתורה או לקיים מצוה מסויימת, האדם צריך לדעת שרוב המחסומים והמעצורים בחיים הרוחניים וכן בחיים היום יומיים, נוצרים על ידי זכרונות קשים אשר האדם גורר עמו מהעבר.

ולא רק דברים שהוא זוכר ומודע להם, אלא הרבה מאורעות שעבר האדם מיום צאתו לאויר העולם. וגם דברים ומאורעות שהתרחשו במשך שניות בודדות, אך השאירו רושם על האדם, האדם לא מתנתק מאותם רגעים והם הולכים איתו בכל רגע בחייו, בכל החלטה ובכל מחשבה. והרגעים האלו הם בונים את המבנה הנפשי שלו ואת צורת החשיבה של האדם.

ולכן כל עוד האדם לא התנתק ניתוק מוחלט מכל המסלול של העבר שלו המודע והבלתי מודע, ומתדבק באמונה מוחלטת ושלמה בהקב"ה, לא אמונה שהיא אמונה משתלמת ואמונה ביקורתית, שבכל ענין שבא לפניו שוקל ובודק וחושב האם להאמין, ועד כמה להאמין, האם לדאוג קצת או עד כמה לדאוג.

האדם בכדי להתרפאות מכל התחלואים והחולאים שהנפש גוררת מהיום שנולד האדם לעולם, אפשר להתגבר על זה רק על ידי אמונה מוחלטת שלימה, אמונה שהיא לא על תנאי, אלא אמונה תמימה ושלימה. רק אז מתרפאים מכל הגבעות וההרים, והבורות והתהומות שנבראו בנפש האדם.

ותמיד מול עיננו עולה הסיפור בנפוליאון הגדול, שנלחם ונצח את רוב מלחמותיו. אך באחת מן המלחמות הבודדות אשר הפסיד, באותה מלחמה קרה דבר של פלא גדול, המדינה שנלחמה נגד נפוליאון העמידו בשדה ‏הקרב כנגד נפוליאון עשרות חתולים, וברגע שנפוליאון ראה את החתולים, כל גדולתו וכל כוחות הנפש שלו לא עמדו עמו ונכנס לבלבול גדול. ראו כל חייליו ומפקדי הצבא שלו את הבלבול של המפקד הגדול, ואף הם נכנסו לבהלה גדולה וכך הפסידו בקרב החשוב הזה.

עברו ימים, ומפקדי נפוליאון שאלו את מפקדם הנערץ אתה שלא יודע פחד מהו ולא נרתע מכל דבר, מה קרה בקרב הגדול והחשוב הזה שכך נהגת במורא לב ופחד גדול. ענה ואמר להם כשהייתי ילד קטן לא פחדתי משום דבר בעולם, לא מאריות ולא מנמרים. אך באחד הימים כשהייתי קטן, שכבתי בגינה וחתול נכנס בפתאומיות והבהילני בהלה גדולה, ומאז כל פעם שאני רואה חתול כל כוחי וכל חכמתי וכל האומץ הגדול שלי, בכל המלחמות שנלחמתי ולא פחדתי מהמות יורד, ואני נכנס לבהלה ולבלבול גדול, וזה מה שעשו האויבים ידעו את החולשה הזאת.

הנה חכמה בגויים תאמין, ויקח האדם לנפשו שהרבה מחוסר ההגיון וחוסר המחשבה הנכונה והאמיתית אשר מובילים את האדם להתעקש היכן שלא צריך, להיות ותרן איפה שלא טוב, ולאבד את עולמו בלי שום הגיון נובע ממסע של דברים לא נעימים שגורר האדם איתו משחר ילדותו.

אך כאשר האדם מתנתק מעומק נפשו, מכל מה שנמצא עמוק איתו, בין שזוכר בין שאינו זוכר, בין שבמודע ובין שאינו מודע, ונותן את יהבו באמונה תמימה באמונה פשוטה, באמונה אמיתית בהקב"ה, ומזכיר לעצמו בכל יום את האמונה והבטחון בלי שום תנאים בהקב"ה, בלי שום מחשבה, אם היום האמונה נוחה לי או משתלמת לי, או נראית בהישג יד, אמונה שלימה בשלמות גדולה. יש לאדם את הכח לגבור על כל המחסומים בענינים רוחניים, וכן בעניני היום יום.

וכן, גם כאשר אנו נמצאים במצב שנראה בעין קשה שהשכל והנפש לא יכולים לקבל, אך אנו מאמינים אמונה שלמה בהקב"ה ונמצאים בבטחון גדול. הזמנים האלו עם כל הקושי שבהם ועם כל האכזריות שנראית בעין שבני אדם נוהגים בנו, לא ישאירו שום רושם בנפשנו, והזמן הזה יהיה זמן של בניה בנפש וקרבה להקב"ה. ולא ניתן לשום קושי לבנות קושי בנפש שלנו, שיחרט בנפשנו וילך איתנו להמשך החיים פה ועכשיו.

נחזק את האמונה בהקב"ה, ונדע בברור שאלו נסיונות שהם חלק מהתיקון שלנו בעולם, שצריכים לבנות אותנו באופן פרטי ובאופן כללי, ולבנות מישור בחיים ולא הרים ובקעות ותהומות. וזה נשיג על ידי אמונה תמימה וצרופה בהקב"ה בלי שום תנאים, ונלך עם בוראנו בתום לב ובנפש חפצה.

ברוך הבא לכל מה שרוצה הקב"ה, בין אם נראה טוב ובין אם נראה לנו בעין רע.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments