יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבמחצית השקל - הרגשת הלב

מחצית השקל – הרגשת הלב

דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת ויקהל

"זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'".(שמות ל'-י"ג).

והנה צריך להבין, מדוע התורה מצוה אותנו לתת מחצית השקל, הרי בכל דבר של מצוה צריכים לתת שלם? 
ורבו הפרושים מדוע מחצית ולא שקל שלם.
אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, התורה הקדושה מספרת לנו על דוד המלך, כאשר ברח משאול והנה הקב"ה זימן לדוד המלך את שאול המלך בתוך מערה ודוד עמד מנגד בלי ששאול רואה והיה בכוחו של דוד לעמוד ולהרוג את האדם שרודף אותו בכל כוחו, את שאול המלך. אך דוד המלך פחד שאולי זה לא רצון ה' להרוג את שאול, לכן דוד עשה מה שהתורה הקדושה מלמדת אותנו, כאשר אדם מסתפק האם המעשה שעושה הוא טוב או לא טוב, חז"ל אומרים שאדם יתחיל קצת לעשות את המעשה, אם ירגיש שמחה בליבו סימן שזה מצות ה' וימשיך ויעשה, אך אם מרגיש עצבות בליבו, יעצור ולא יעשה משום שזה לא רצון ה'.
לכן, דוד המלך חתך את כנף המעיל של שאול המלך וחיכה, אם יש שמחה בליבו היה יודע שרצון ה' להרוג את שאול, אך התורה הקדושה אומרת "ויך לב דוד אותו", דוד הרגיש בליבו חולשה ועצבות, מיד הניח ולא פגע בשאול המלך. 
וכך אנחנו מוצאים גם אצל יוסף הצדיק, שלא הסכים אפילו לגעת באשת פוטיפר ולבדוק האם יש שמחה בליבו או לא, אבל במקומות רבים כאשר הצדיקים עמדו בפרשת דרכים האם רצון ה' לעשות את הדבר או לא, היו מתחילים לעשות מעט והיו מרגישים בליבם האם יש שמחה או שנפלה עצבות בליבם. 
כך אנחנו מוצאים באחד הזמירות של שבת "וזכנו לקבל שבתות מתוך מיעוט עוונות". 
וקשה מה העניין מיעוט עוונות, שיאמר וזכנו לקבל שבתות בשמחה, לא במיעוט עוונות? אלא, כאשר עושים את המבחן ומתחילים, האם יש שמחה בלב או לא, חייב שיהיה מיעוט של עוונות כי הרבה פעמים מתחילים ומיד נסוגים ולא עושים את המעשה. 
על פי היסוד הזה מובן, מדוע צריך להביא מחצית השקל ולא שקל שלם, לתקן את החצי, את הקצת של התחלה של מעשה עד שמרגישים האם יש שמחה בלב או אין שמחה בלב, לכן רק חצי שקל בשקל הקודש ולא שקל שלם.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments