יום שישי, יוני 14, 2024
HomeUncategorizedמחאה נוראה על כבוד התורה וכבוד הצדיק

מחאה נוראה על כבוד התורה וכבוד הצדיק

רבינו מורנו עטרת ראשינו, מנורה הטהורה,האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א והרבנית הצדקת ומשפחתם היקרה.
אנו חסידי הישיבה, תלמידי רבינו שבכל אתר ואתר, בארץ ובחו״ל, מרכינים ראש וקומה ומוחים מחאה נמרצת על כבוד התורה וכבוד הצדיק. היה לא תהיה. ומבכים על דבר העיכוב אשר התעכבנו מלעמוד בפרץ כיאות, הבושה היתה בעוכרינו לפנות ולהציע את עצמנו בנינו וכל אשר לנו  לכל דבר ועניין עד מסירות נפש ממש,  כפשוטו,  כי סברנו אשר מי אנו שנעמוד לסייע לאבינו רבינו, אך אנו נכונים  להחלץ ולהילחם ולדרוש את פסיקת הרדיפה ושפיכות הדמים, ולעמוד לימין רבנו קדוש ישראל, להשתדל ולהושיע משופטי נפשו  עד כאן.
לא עת לחשות, עת שאת רבינו דקרו במזמרות חרב מלוטש ושיננו כחרב לשונם, ומבקשים אנו את רבנו, כפי שביקש רבי יוחנן את יבנה ואת חכמיה על פני המקדש. ומורא רבינו עלינו כמורא שמיים.
האדמו״ר שליט״א אשר עמד איתנו מעודנו כרועה, אשר בזרועו קיבץ טלאים עקודים נקודים וברורים מכל המגזרים ומכל העדות, עשרים ושתיים שנה יום וליל ורדף אחרי צאנו להצילו עד ציה וצלמוות ברוחניות ובגשמיות, עד כאן,  הגיע העת והשעה שלא נשקוט יותר ולא נחשה.
אוי מה היה לנו כי החשנו והתמהמהמנו,
אנו חסידיך תלמידך בניך רחומיך, ליבנו רותח ודמעותינו על לחיינו זועקים אף בלחשינו וזעקתנו לא תידום עד שיהיה צדק ואמת, בעוולה הנוראית והאיומה, אשר עוללו לרבנו הקדוש ולרבנית,
אהיה אשר אהיה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments