יום רביעי, אפריל 17, 2024
Homeדבר הרבמה שהשכל לא יעשה - הזמן יעשה

מה שהשכל לא יעשה – הזמן יעשה

החיים הם דברים מורכבים ביותר ואל יזדרז האדם להסיק מסקנות מהירות מכל עניין ועניין, יקח האדם את הזמן לחכות ולראות איך הדברים מסתדרים, בלי הסקת מסקנות.

וננסה להמחיש את הדבר. אדם רצח ועמד לפני משפט גדול ביותר והשופט עומד בקשב רב לשמוע את העדים. עד אחד עמד ואמר: אני ראיתי את הרוצח עומד מתחת כיפת השמים והלבנה עמדה מעל ראשו, השופט וכל הסובבים הזדעזעו מהפרוט המדוקדק של העד על מעשה הרצח הנפשע. עד אחר נכנס להעיד והנה, הוא אומר דברים שונים וכך אומר: עמדנו ליד הקיר והרוצח עמד ליד הדלת עם הסכין בידו וכך הצמיד את הנרצח לקיר ודקר אותו פעמים רבות עד שיצאה נשמתו. השופט הוא אובד עצות, עדות א', שנראת נאמנה ביותר והעד נאמן וישר אומר כך והעד השני, שאף הוא אדם נאמן וישר, אומר דבר הנראה אחרת לגמרי, היתכן? או תחת כיפת השמים והלבנה על ראש הרוצח, או בבית בין קורות! כל יושבי בית המשפט ראו את מבוכת השופט. פתאום הרוצח התחיל לצחוק צחוק גדול ביותר, השופט כעס ושאל אותו: מדוע אתה צוחק, ענה הרוצח: משום ששני העדים דוברי אמת, הרצח נעשה בבניין בלי גג וגם הלבנה הייתה על ראשי וגם הקירות היו סביבי.

החיים מורכבים מאוד וגם הדברים הנראים לעין בצורה אחת, הם מורכבים מאוד ויכולים לאחר זמן להראות בצורה אחרת. לכן אל לאדם להסיק מסקנות בשום עניין, האדם צריך לחיות את חייו, ללכת בתמימות ולחזק את האמונה בהקב"ה. "שאין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר נכתב עליו מלמעלה" ולא להזדרז בהסקת מסקנות ולדון שום עניין. ולכן כשאדם נמצא בזמנים מורכבים של הכרעות, ימתין לראות וכפי שאמר הקב"ה למשה: "התייצבו וראו את ישועת ה' ".

וכן, בכל עת אנו אומרים לאנשים, מה שהשכל לא יעשה הזמן יעשה ואם עובר זמן והיסורים גדולים וחזקים, כל עוד היסורים האלו לא פוגעים בלימוד תורה וביראת שמים, אלו יסורים של אהבה ומירוק עוונות והם משורש נשמתנו. ואסור לנו לערער אחרי מעשי ה' ומי שמערער, זה חוסר אמונה בהקב"ה ואין דבר קשה יותר מלערער אחר מידותיו של הקב"ה.

רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי היה בכל לילה צועק ואומר: יסורים חביבים בואו אלי, ובשעת הלימוד היה אומר: יסורים לכו צריך ללמוד תורה. וידע האדם שאחרי תקופה של יסורים של אהבה ועמידה בהם, הקב"ה מאיר לאדם פנים, כפי שהקב"ה האיר פנים ליוסף הצדיק לאחר השנים הקשות שנמכר לעבד ולאחר בית האסורים. ולכן יקבל היסורים באהבה ובסוף הצער יראה איך הכל מסתדר לדברים הטובים ביותר והנוחים ביותר. לכן כשעומדים בניסיון, לעמוד בו בלי לערער.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments