יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבמה הקב"ה רוצה מאיתנו??

מה הקב"ה רוצה מאיתנו??

אחת המצוות הבסיסיות בתורה הקדושה היא מצוות השבת וצריך לדעת שלכל מצוה בתורה יש טעמים רבים, חלקם מתורת הנגלה וחלקם מתורת הקבלה.
ולבוא ולבאר הטעמים הרבים והמגוונים של מצות השבת הזמן יכלה והמה לא יכלו, אך בערב שבת, כמו שבת זו, אשר לבבות כל עם ישראל בצער על אשר עובר על עמנו, נבאר יסוד עצום בקדושת השבת, אשר עם יסוד זה, נחשוב על כל פרט ופרט בימי השבוע וביום השבת.

ונמשיל הדבר, כל יום מימות השבוע יש לו אור מיוחד וכח מיוחד, ליום ראשון יש כח ואור שלו וכן ליום שני וכן הלאה וכל מצוה וכל מעשה טוב אשר עושה האדם הוא מזכך את האור של אותו היום, נתת צדקה ביום ראשון זיככת את האור, למדת תורה זיככת עוד את האור וכך כל מצוה וכל מעשה טוב לאורך כל ימות השבוע. יום ראשון קומה אחת יום שני קומה שניה וכן הלאה וכאשר עבדנו כל השבוע וניקינו את האור וזיככנו אותו טוב על ידי מעשים טובים האור בהיר וזך, אז מגיע יום השבת עם האור המיוחד שלו ונותן חותם על כל ימות השבוע שעבר וכח לשבוע הבא. וביום השבת יש השפעה של אורות עצומה מהשבוע שעבר והתקוה לשבוע הבא ואפשר לזכות בשבת לדברים נשגבים ביותר ולהשגות שאי אפשר לשאר ולתאר.

ולכן קריאת תהילים בשלמות ביום השבת מזכך את כל ימי השבוע שעברו ונותן כח לשבוע הבא וההשפעה של כל רגע ורגע בשבוע הבא באה מן השבת קודש.

הנה נכנסים אנו לשבת פרשת חזון משבוע של צער ויגון, דם בחורי עם ישראל נשפך כל יום מימות השבוע שעבר, כל עם ישראל בצרה ומצוקה, האור של כל יום שעברנו בלול בצער ובחוסר שקט נפשי, מה הקב"ה רוצה מאיתנו?. התשובה היא פשוטה, להתחזק באמונת חכמים, העולם עבר בתקופה האחרונה רדיפה ומלחמה בתורה הקדושה ובחכמים ובצדיקי עם ישראל ומכל הדבר הזה נשחקה האמונה ומצוה וחובה עלינו להתחזק, אנחנו צריכים להרגיש עצמנו אשמים לכל מה שקורה, חייבים לחזק לבנו ולשפוך נפשנו בתפילה, בזעקה, בשברון הלב ולהתחזק באמונה בהקב"ה ובאמונת חכמים ובכח זה יקויים בנו שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments