יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבמגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳

ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב" ( אסתר ה').

‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.

 אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא, קשה מאוד לנתק אותם ולהכניע אותם ואז ברגעים האלה מה עושים, נותנים להם מעט מהקדושה לטעום, וברגע שהם מתרחקים מעט מהסיטרא אחרא ורק נוגעים בקדושה, באותו רגע מתחיל המפלה שלהם. וזה הדרך להפיל את הרשעים הגדולים.

וזה מה שעשתה אסתר המלכה, הלכה ועשתה סעודה קדושה, ההפך מכל חייו של המן הרשע שכל הסעודת שסעד היו סעודות של טומאה, סעודות של רשעות, סעודות של הוללות וכאשר ינק מעט מהסעודה של הקדושה התרחק הרבה מהקשר החזק שהיה לפוף וקשור עם הסיטרא אחרא.

ואחרי כן אסתר ראתה שהמעט הזה לא מספיק הזמינה אותו לעוד סעודה ואז כשהיה ראוי ומוכן לתת את המכה הקשה, להפחיד אותו ולהבהיל אותו ולהכניע אותו מיד אסתר נתנה את המכה להכניע אותו ולהפיל אותו ולנצח אותו.

וזהו ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, כשיצא מסעודת אסתר שהיא מסיטרא דקדושה אסתר הפרידה אותו מהסיטרא אחרא ‏וזהו וטוב לב ועל ידי שהיה טוב לב באותו רגע והתנתק קצת מהטומאה היה המן יכול: "ויתאפק המן", כי באמת רשע לא יכול להתאפק אבל באותו רגע שקצת התרחק מהטומאה יכל להתאפק. וגם את אחשורוש אסתר המלכה הייתה צריכה לנתק מהטומאה מעט על ידי הסעודה בכדי להכניע אותם.

וכך מצאנו בבני יעקב, שמעון ולוי, כשרצו להכניע את שכם, ידעו שבדרך רגילה לא יוכלו להכניע אותם משום שהם קשורים חזק לסיטרא אחרא ולטומאה וכל יניקתם מהסיטרא אחרא והטומאה, לכן אמרו להם לעשות ברית מילה וכאשר עשו ברית מילה וקצת התרחקו מהסיטרא אחרא החזקה שהיו דבוקים בה, יכלו להכניע אותם.

וזה מה שעשה אליעזר ללבן כשבא לקחת את רבקה, ישב ודיבר וקירב אותם ואחרי שקצת ניתק אותם מהסיטרא אחרא אז יכל לשחרר את רבקה מידי הסיטרא אחרא ולהביא אותה ליצחק אבינו.

 

ואפשר על פי זה גם לבאר ולאמר על הסיטרא    והשמחה שאסתר ‏הכניסה בהמן הרשע הגמרא במסכת סנהדרין (מ"ג)  אומרת: אמר רב חיסדא היוצא לההרג משקין אותו קורט של לבונה וכוס של יין כדי שתטרף דעתו שנאמר (משלי ל"א): "תנו שיכר לאובד ויין למרי נפש" ותניא נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותן.    

וזה מה שעשתה אסתר המלכה, בודאי אסתר המלכה הייתה כעין הנשים יקרות שבירושלים על כן נתנה לו כמו קורט של לבונה וכוס של יין בזה שהזמינה אותו לאותה סעודה ואז משם יצא דינו לההרג.

וכך כל האנשים לפני הנפילה הגדולה רואים רגעים של קדושה ורגעים של התעלות שמתנתקים ממה שהיו קשורים לפני כן.

וכך הגמרא במסכת סנהדרין (ק"ח) אומרת בימי המבול: "ויהיה לשבעת הימים", והגמרא אומרת שהטעימן מעין עולם הבא כדי שידעו מה טובה מנעה מהם. אם כן הקב"ה הטעים את כל דור המבול שבע ימים מעין עולם הבא, בשביל מה צריך להטעים את דור המבול שהיו רשעים גדולים מעין עולם הבא?. אלא כל רשע וכל דבר של טומאה לפני ההכנעה שלו הקב"ה מטעים אותו דבר של קדושה בכדי לנתק אותו לגמרי מהסיטרא אחרא, שיטעם את הקדושה, יראה מה הפסיד, או על ידי הניתוק קל  יותר להכניע את הרשע. וזה מה שאסתר המלכה עשתה להמן ולכן ויצא המן שמח וטוב לב

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments