יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםמאמר מהרה"ג רבי שלמה פינטו שליט"א - לימוד לראש חודש

מאמר מהרה"ג רבי שלמה פינטו שליט"א – לימוד לראש חודש

צריך לדעת שבראש חודש אנחנו לומדים לימוד, שהלימוד הזה הוא מוסר גדול לכל אדם בכל עניין.
צריך לדעת שהעיקר בכל עניין זה ההתחלה והסוף, כלומר אדם שקם בבוקר, ברגע שקם זה הזמן הכי חשוב ביום, כשאדם קם בבוקר תיקנו לומר "מודה אני" אפילו לפני נטילת ידיים, אדם שקם ומקדש את הרגעים הראשונים של היום, תהיה לו הצלחה גדולה כל היום. ברגעים הראשונים האדם יעשה את הדבר הטוב והנכון ביותר, וזה הזמן החשוב ביותר לחשוב מחשבות של קדושה.

אנחנו אומרים בכל יום "קדש לי כל בכור פטר כל רחם" מה זה קדש לי כל בכור? פירוש הדברים, כתוב בספרים הק' שהקב"ה מבקש שאדם יקדש כל דבר ראשון, שיקדש כל דבר בהתחלה, "קדש לי כל בכור" מלשון כל עניין התחלתי. כמו שנולד לאדם בן ראשון, זה הבן הבכור וצריך לקדש אותו לקב"ה ויש פדיון הבן וכו' ככה בכל עניין שאדם מתחיל, צריך לקדש את ההתחלה להקב"ה. כשאדם קם בבוקר, הרגע הראשון יקדיש אותו להשם יתברך, לא רק רגע אחד אלא כמה רגעים ראשונים של היום יגיד מודה אני, יחשוב כמה מחשבות של קדושה, יחשוב שהוא שמח שהוא קם בבוקר כי הוא יהודי, הוא שמח שהוא תכף הולך לתפילה, שהוא רוצה לעשות שמחה להקב"ה, שרוצה פרנסה בשביל לקיים מצוות, כשמקדש את הרגעים הראשונים של היום, יום זה כבר יום מיוחד.

וגם כן יש עניין לקדש את הרגעים האחרונים של היום, לפני שאדם ישן, מקובל אצל יהודים שעושים איזשהו חשבון נפש, קוראים קריאת שמע שעל המיטה, עושים איזשהו עניין של קדושה לפני שהולכים לישון.

ההתחלה תהיה בקדושה והסוף יהיה בקדושה, ואז כל התוכן בפנים בסיעתא דשמיא גם יהיה בדרך טובה. וזהו עניין של ראש חודש, סוף החודש ערב ראש חודש זה זמן קדוש מאוד, זה זמן שבעם ישראל הולכים לכותל, הולכים לקברי צדיקים, מתפללים, עושים תשובה. מקפידים שיהיה סוף החודש זמן קדוש מאוד, ובראש חודש עוד פעם מתחיל זמן קדוש מאוד, מקדשים את הסוף וההתחלה, הסוף וההתחלה של החודש זה זמן רם ונישא. ראש השנה זה זמן קדוש מאוד, וגם סוף השנה חודש אלול זה זמן קדוש מאוד.

ההתחלה והסוף בעם ישראל זה דבר עצום מאוד. הכל הולך לפי ההתחלה וגם כן הכל הולך לפי הסוף, מתי שהסוף טוב מקובל להגיד שהכל טוב, גם מה שהיה בתוך, כמו שכתוב בפסוק "טוב אחרית דבר מראשיתו" (קהלת ז, ז). וגם כן ראשית דבר יש בה קדושה גדולה שאין כדוגמתה, מלשון "קדש לי כל בכור”. וזה עניין של ראשי חודשים שזה זמן מיוחד, זמן של התחלה, שיש בו כוח גדול להשפיע על כל ההמשך.

מתי שהראש טוב כל הגוף טוב, מתי שהראש חושב טוב אז יש הצלחה בכל האיברים, אבל מתי שהראש לא חושב טוב, אז אין הצלחה בכל האיברים. מתי שפועלים בראש של החודש ועושים את הראש של החודש טוב, אז יש הצלחה אחר כך בכל מהלך החודש, לחיים ולשלום לטובה ולברכה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments