יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבלכל יהודי יש כוחות מיוחדים

לכל יהודי יש כוחות מיוחדים

חזון יאשיהו – ח׳ בטבת תשע״ו

״ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנים״. ידוע, שכאשר אדם אינו נמצא בביתו ובמקומו הטבעי, כוחותיו נחלשים לו ואינו יכול לעמוד בהתמודדות ובמשברים, כפי שיכול לעמוד, כשנמצא בביתו או בסביבתו הטבעית. וכך מצאנו בגמרא במסכת מגילה י״ב: מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ניטלה עצה מאיתנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות. 
אם כך, הדינים הקשים ביותר, בכל הדינים, אלו דיני נפשות ומיום שחרב ביתנו ואין אנו בביתנו הטבעי, ישוב הדעת והריכוז לפסוק בדיני נפשות, ניטל מאיתנו. וכך הגמרא בעירובין ס״א אומרת: כלבא בלא מתיה שבע שנים לא נבח. בדברי הגמרא שם, שכאשר הכלב לא נמצא במקומו הטבעי, אין לו את הבטחון לנבוח כמו שנובח במקומו הטבעי. והנה יעקב, כשירד לארץ מצרים, ירידתו היתה ירידה שמסמלת תקופה חדשה בעולם, שגם כאשר יהודי לא נמצא במקומו הטבעי, כוחות היהודי יורדים איתו ונמצאים איתו, אם יודע איך לעוררם בצורה הנכונה וזה היה בהבטחת השם יתברך ליעקב: ״ויאמר אלוהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנוכי הא-ל אלוהי אביך אל תירא מרדת מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך״ והנה, שהבטיח הקב״ה ליעקב, שאפילו שיורד למקום הטמא ביותר בעולם, ערוות הארץ, הקב״ה יורד עימו. ומאותה ירידה של הקב״ה למצרים, עם הבטחת הקב״ה לרדת עימו, הקב״ה נמצא עם כל יהודי, לאן שהולך ולאן שיורד, אם היהודי יודע להדליק בנפשו את הכוח של יעקב אבינו – וזוהי הברכה שמברך יעקב אבינו ״המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי״ וקשה, מדוע יעקב תולה ראשון בזכות עצמו, באומרו ״שמי״, היה צריך לתלות באבותיו וברבותיו?! אלא, הברכה שקיבל יעקב מהקב״ה, לרדת איתו לכל מקום, זה לא ברכה שקיבלו אחרים, לכן זו ברכה מיוחדת רק ליעקב אבינו ולכן יעקב שם את שמו ״שמי״, לפני אבותיו. 
ולכן ידע יהודי, בכל מקום אשר נמצא, גם לא בביתו ולא במקומו הטבעי, לעורר בתוכו את מידותיו של יעקב אבינו ולהידבק בהם, משום שמידותיו של יעקב אבינו מעוררות את הכוח של הברכה להיות עם יהודי בכל מצב אשר נמצא שוב.
ומהי מידתו של יעקב אבינו? ״יעקב איש תם יושב אוהלים״, הדבקות בתורה הקדושה, לחטוף כמה שאפשר עוד חידוש תורה, עוד שיעור תורה, עוד קביעת עיתים לתורה, ועוד התחייבות לעניינים של התורה הקדושה וכך, זוכה לירידה של הקב״ה עמו, לכל מקום אשר הולך.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments