שבת, מאי 18, 2024
Homeדבר הרבר' ישראל אבוחצירא זיע"א

ר' ישראל אבוחצירא זיע"א

לכל אהובינו וחביבנו, ערב שבת קודש.

ובע"ה, היום יום השישי וביום ראשון אם ירצה ה' נזכה להיות בציון של רבנו חיים פינטו הקטן ורבנו חיים פינטו הגדול.  נשתדל להעתיר ולהתפלל על כלל עם ישראל ובוודאי על הפרט, בני קהילותנו הקדושות שובה ישראל אשר מוסרים נפש על דרך ה', על דרך אבותינו הקדושים.

שבת זו, שבת מיוחדת היא שבת שובבי"ם אשר בכח כל שבת, בימי השובבי"ם, לעשות תיקון גדול במידת היסוד וכבר דיברנו רבות על מעלת קריאת התהילים ביום שבת, ברצף אחד ללא הפסקה וכן, לימוד של 5 שעות רצוף בלי הפסקה, אשר משפיע מאוד על הנפש וממתק ומנקה הרבה פגמים במידת היסוד.

וכן, ישתדל האדם בכל כוחו בימי השישי להרבות בצדקה לעניים, תלמידי חכמים ויחשוב בנפשו בסכום אשר נותן שהם כנגד צומות ותעניות, אשר היה צריך לצום ולהתענות על אשר חטא או קילקול ולכן, יקפיד ביותר בימי השישי על מצות הצדקה.

והנה, בע"ה במוצאי שבת קודש, יומא דהילולא של מו"ר זקננו רבנו ישראל אבוחצירא באבא סאלי, אשר קדושתו ורוממות נפשו נמצאת אף בימינו אלו ועדיין מושפעים ורואים אותו מול עיננו בכל עת ובכל זמן. וידוע, רבי ישראל, היה בנו של רבי מסעוד ורבי מסעוד, היה בנו של אביר יעקב; כשנולד רבי ישראל רצה אביו לקרא לו יעקב, על שם אביר יעקב, אך פחד מגודל וקדושת השם לכן אמר נקרא שמו ישראל ובתוך ישראל יש גם את השם יעקב, כפי שאמר המלאך ליעקב לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל.

רבי ישראל נולד ביום ראש השנה ומקטנותו חזו וראו כולם, שאור גדול טמון בו וידוע כשפגש רבי ישראל את רבי מרדכי שרעבי, לאחר זמן אמר רבי מרדכי שרעבי לרבי ישראל ששאל את רבי יעקב אבוחצירא על נשמת נכדו ואמר לו רבי יעקב שנשמתו היא נשמת חיזקיה מלך יהודה, חשבנו לומר דידוע המעשה עם חיזקיה המלך כאשר חלה ונטע למות אמר חיזקיה לישעיה הנביא כך מקובלני מבית אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים ועל ידי תפילה, אפשר לשנות כל צרה. וידוע, שזה אחד מן הכינויים אשר כינו את רבי ישראל באבא סאלי מלשון תפילה.

בגיל צעיר, הוכתר באבא סאלי להיות אב בית דין של כל המחוז במרוקו ובאותו מחוז היה מושל קשה ואכזר, אשר כולם פחדו ממנו פחד גדול והיהודים לא מצאו דרך איך לקרבו אליהם; באחד הימים, אחת המשפחות החשובות של היהודים, הכינו סעודה גדולה ומפוארת לכבוד המושל וכל טובי הקהל הוזמנו לאותה סעודה ואף את רבי ישראל הזמינו. המושל אשר נכנס ברוב כבוד, ישב בשמחה מרובה והיהודים שמחו שמחה גדולה, הנה זוכים לרצות את ליבו ולקרבו אליהם, אך כאשר נכנס רבי ישראל, רבי ישראל נהג בו בביזיון גדול, ישב לידו ולא נשא לו פנים, לאחר זמן מועט לקח רבי ישראל את המקל והחל לחבוט בו בקרקע, המושל קם בכעס גדול ויצא מן הסעודה. פחד גדול אימה וחרדה נפל על כל הקהל, אך רבי ישראל היה שלם בעצמו וחזר לביתו בשמחה גדולה. באמצע הלילה, בנו של המושל קדח מחום והתחיל מצבו להתדרדר עד כדי סכנת חיים המושל הצטער ופחד פחד גדול על בנו קראו לכל הרופאים ואף רופא לא מצא מזור למחלתו אמרו יועצי המושל למושל, שמא קללת הצדיק פגעה בבנו. פחד המושל ושלח לקרא לרבי ישראל לביתו, הגיע רבי ישראל עמד המושל וביקש את סליחת הרב, אם פגע בו הוציא רבי ישראל מכיסו את השעון של עטרת ראשנו, אחיו הגדול רבי דוד אבוחצירא ושם את השעון מתחת הכרית של הילד והנה נס, אחרי שעות הילד התרפא וקם ממיטת חוליו ומאז אותו מושל עזר ליהודים בכל אשר היו צריכים. אותו בן של המושל גדל וזכה לגדולה גדולה ונהיה שר בממשלת המלך, האחראי על כל הצבא והמשטרה ובכל זמן היה בא לקבל את ברכת הצדיק ושלום ושלוה היו ליהודים בזמן ההוא.

באחת מנסיעותיו של רבי ישראל לארץ הקודש באו למרוקו האליאנס, אשר לקחו את הילדים לבתי ספר עם חינוך אשר לא על פי התורה ובזמן שרבי ישראל לא היה בביתו, הוציאו את כל ילדי ישראל מהתלמודי תורה לבתי ספר עם דעות חיצוניות. כשחזר רבי ישראל מצא חורבן גדול, מיד עשה אסיפה גדולה בעיר וציווה ואמר: מי שלא יוציא את בניו מבית ספר אליאנס ויחזור לתלמוד תורה קללה וחורבן תהיה על ראשו; אנשי האליאנס מיד פעלו עם הממשלה ועשו חוק במדינה שחייב ללמוד בבתי ספר ולא בתלמודי תורה ומאותו רגע כל הורי הילדים פחדו להוציא את ילדיהם ולהחזירם לתלמודי תורה.כששמע זה רבי ישראל, מיד נסע לעיר הבירה לאותו שר משטרה, אשר חי בזכות ברכתו, כשהגיע לבניין הממשלה שלח שיאמרו לו שרבי ישראל מחכה בחוץ ורוצה לראותו. אותו שר, ששמו היה אופקיר, כששמע שרבי ישראל בחוץ עצר באמצע ישיבה עם המלך והשרים ויצא לרבי ישראל, עמד רבי ישראל ודרש ממנו לבטל את החוק המחייב את ילדי ישראל לצאת מהתלמודי תורה וללמוד בבתי ספר של האליאנס. אמר אופקיר לרבי ישראל: אני שר הצבא והמשטרה איני אחראי על החינוך, אמר לו רבי ישראל: מרגע זה תהיה גם שר החינוך, אמר השר לרבי ישראל: אם אהיה שר החינוך כל אשר תורה לי אעשה. נפרד השר מרבי ישראל וחזר לישיבה לפני המלך, כשנכנס עמדו כל השרים ומחאו לו כף ואמרו לו מזל טוב המלך הוסיף על תפקידך עוד תפקיד, להיות שר החינוך לשפר ולסדר את החינוך במלכות. החלטה ראשונה שהחליט באותה שעה, לבטל את החיוב של ילדי ישראל ללמוד בבית ספר האליאנס.

כוחו של באבא סאלי היה גדול וידוע שכל חייו היה אומר שיש לו הבטחה מאליהו הנביא שיזכה לראות את הגאולה ואת פני משיח צידקנו, אך תקופה קצרה לפני פטירתו קרא למניין צדיקים ואמר להם שאותה הבטחה התבטלה והוא צריך להחזיר את נשמתו לבורא עולם, שגזרה קשה מתבטלת בזכות זה והוציא משקה ושתה איתם לחיים.

רבי ישראל זכותו גדולה וחזקה, אף אנו ראינו בזמנים וימים קשים ישועות גדולות מכוחו.  אחד הדברים, לפני שנים, כשהיה לישיבתנו הקדושה צער וזמן קשה בבית המדרש הישן באשדוד והיה עת צרה היא לשובה ישראל והיה ניסיון קיומי: וכמה ימים לפני ליל ההילולא של רבי ישראל, חלמנו את רבי ישראל עומד על גג הישיבה וכששאלנו אותו בחלום מה עושה על גג הישיבה, ענה ואמר לנו מגן אני מכל המזיקים ולאחר כמה ימים בליל ההילולא כל הצער הופסק והישיבה הקדושה קיבלה את המקום, אשר ברוך ה' נבנה בו שובה ישראל באשדוד. ובטוחים ויודעים אנו, שכוחו של מו"ר זקננו בבא סאלי חי וקיים! וכל הקמים לרעה הפר עצתם וקלקל מחשבתם. עשה למען, שמך עשה למען תינוקות של בית רבן, יתומים ואלמנות ובע"ה נזכה, בזכות אבותנו הקדושים לגאולה ולישועה.

נקבל על עצמנו, בשבת קודש, בלי נדר כל אחד ואחד לסיים התהילים ברצף אחד. ה' עוז לעמו יתן ה יברך את עמו בשלום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments