יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםלהקפיד במאכלים כשרים‎

להקפיד במאכלים כשרים‎

עלה בדעתינו לחזק ולהתחזק, בדבר אשר הוא מהחשובים ביהדות – שמירת האכילה, להקפיד במאכלים כשרים.
וכאשר רואה אדם, אשר התנהגותו משתנית, ומתנהג שלא כשורה, סימן שנטמא במאכלים לא כשרים.
וכך אמרו חז"ל: ונטמתם בה, מטמטמים את לב האדם. ומי שמשתדל לשמור בעניין המאכלים , משמיים מסייעים לו שלא תבוא תקלה על ידו.

וכאשר, אדם מזלזל בעניין המאכלים יורד ומדרדר מטה מטה, ועבירה גוררת עבירה, ובסופו, מי ישורנו.
לכן, ישתדל לשמור האדם, בכל כוחו, ויתפלל להקב"ה שלא תצא תקלה תחת יחטא  במאכלים האסורים.
וידוע מעשה בעיר אחת, צדיק גדול היה רבה. בא אליו אחד מיושבי העיר, ירא שמים וסר מרע וסיפר לו – ישנה ברית מילה לגנב של העיר, הגנב היה ידוע, פורץ בתים, פורץ חנויות, זוהי מאלכתו ושאל היהודי את הרב: האם מותר לי להשתתף בברית מילה של הגנב, לאכול שם סעודת מצווה ואיך לנהוג? ענה לו הרב: יחזור בערב ואענה לך תשובה. קרא הרב לגנב, והכניסו לפני ולפנים, חדר בתוך חדר, במקום שאין איש שומע ואמר לו: יאמר לי את האמת, ביני ובינך ורק הקב"ה שומע ואמר לו: מה מלאכתך? ענה הגנב לרב: כבודו ודאי יודע, גנב אני.

שאלו הרב: תספר לי על מלאכתך והאם יש לך שותפים. ענה הגנב: יש לי שותפים יהודים וגויים, ואנו עובדים כל לילה, מלילות השבוע, במשמרות, יוצאים פורצים בתים, פורצים חנויות, כל דבר אפשרי, מוכרים את השלל ומתחלקים בכסף, ויש דברים אשר אנו לוקחים לביתינו. שאלו הרב: ואם יצא משמרתך בשבת, האם גם הולך אתה לפרוץ? ענה לרב: ודאי, זו פרנסתי. אמר לו הרב: ואם יש ברזלים ומנעולים חזקים, איך פורצים? ענה לרב: עם מסור  ופטיש וכל כלי מלאכה. שאלו הרב בשבת קודש? ענה לרב: מה נעשה זוהי הפרנסה. אמר לו: ואם מזדמן לפרוץ חנות של בשר של גויים, ענה: לוקחים את הבשר ומוכרים לגויים ועם הכסף מתחלקים. שאלו הרב: מדוע לא תיקח את הבשר של הגויים לביתך, לבני משפחתך? הזדעדע הגנב: חס ושלום, בני משפחתי לא יאכלו נבלות וטרפות!
פטרו הרב לשלום. בלילה כשבא היהודי, לשאול אם לאכול בברית מילה או לא, ענה לו הרב, כן יאכל.

מדבר זה ישנו מוסר גדול, יש הרבה יהודים, שעושים דברים קשים, נגד תורת ישראל, אך יש יסודות, שעדיין נשמרו ושומרים עליהם – עניין אכילת כשר, הוא מהיסודות המיוחדים בעם ישראל, נבדלנו בכל הזמנים רק על שחיטת בהמה כשרה ומאכלים כשרים  – בדור האחרון, השתבש אצל חלק מאחינו ישראל, עניין שמירת הכשרות – וצריך לדעת בפשטות – אכילת אוכל שאינו כשר, מעבה את הנשמה ובונה מחסומים, בין האדם לבין הקב"ה – צריך להיזהר ולהישמר מאכילת מאכלים לא כשרים. הדבר נראה קטן, לסוג מסוים של אנשים, אך הנזק הוא מהחמורים ביותר, אשר נגרמים לנפש.

וכן, נשתדל להקפיד יותר מכל, עניין המאכלים ולהזהר בטעות בין בשר וחלב. נהגו לשמור את ה – 6 שעות מאכילת בשר לחלב, שצריך להקפיד בזה  הקפדה חמורה ולשים מול עיניו, שאין פשרות בדבר קדוש זה.
צדיקים גדולים נהגו, שביום שאכלו בשר, לא אכלו חלב, אך אלו הקפדות חמורות. את המחוייבות שלנו נפקיד ונשמור וננצור וכך נשמור את נפשנו טהורה וקרובה להקב"ה.
 
אכילה שאינה כשרה, מולידה תולדות רעות בהתנהגות האדם, חוצפה, שנאה, מחלוקת, גאווה, רוע לב, נקמה, נטירה ועוד תחלואים רבים, אשר מי יישורנו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments