יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeדבר הרבל"ג בעומר / פטירת רשב"י

ל"ג בעומר / פטירת רשב"י

ימים אלו, ימים מסוגלים ביותר לישועה והצלחה. ובפרט היום הקדוש ל"ג בעומר, יומא דהילולא של האור הגדול רבנו שמעון בר יוחאי, זמן מיוחד מכל ימים.

והנה ביום זה יש ענין מיוחד לשמוח שמחה מרובה. וידוע המעשה עם האר"י הקדוש, אשר ביום ל"ג בעומר היה עם תלמידיו בציון הרשב"י ואחד מן גדולי תלמידיו היה בוכה, התקרב האר"י ושאלו: מדוע אתה בוכה? ענה ואמר לו: יום אשר בו נפטר הרשב"י, איך לא אבכה? ענה האר"י ואמר: בטוחני שלא ישלים את שנתו ובאותה שנה נפטר אותו תלמיד, מחשובי תלמידי האר"י.

וקשה, מדוע בפטירת רשב"י מחוייבים לשמוח שמחה גדולה, מה שלא שמחים כך ביום פטירת משה רבנו ע"ה, אשר בז' באדר צמים, מצטערים וכו'?

אלא אפשר לבאר ולומר. הנה יום פטירת משה רבינו יש בו צער גדול ביותר: א' משה רבנו לא זכה להכנס לארץ ישראל וזה צער. ב' ביום פטירת משה רבנו נשתכחו מעם ישראל שלוש מאות הלכות ואף זה צער גדול ביותר.

וידוע שרשב"י הייתה לו נשמת משה רבינו ובא להשלים את אשר נחסר ממשה רבינו ולכן ביום פטירת רשב"י זה יום ההשלמה של משה רבנו, לכן השמחה מרובה ביותר ביום קדוש זה. ומרבים בשמחה והקב"ה קרוב לנשברי לב ורשב"י מלמד זכות בשמים על כל עם ישראל ובפרט לעומדים ושמחים ומתדבקים בצדיק.

וידוע אשר אמרו צדיקי אמת, שליום ל"ג בעומר יש כח כמו ליום הכיפורים, בענין קיבול תפילות ושערי שמים פתוחים כיום הכיפורים. וצדיקים אחרים, ביום ל"ג בעומר, היו הולכים למקוה ולפני הטבילה היו עומדים ואומרים: הריני מקבל על עצמי קדושת היום. וכן הקפידו ללבוש בגדי שבת ביום זה. ורבנו עובדיה מברטנורא, שחי לפני יותר מחמש מאות שנה ופירש את המשנה, כותב: הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום הזה.

והנה כח האמונה והתמימות, אחד מן האהובים והחביבים עלינו היה בצער מרובה ביותר, במדינתו רבים מחבריו אשר עסקו בעסק אשר עסק בשותפות, נמסרו על ידי מוסר לממשלה והממשלה עצרה את רוב השותפים והעובדים, והוא, שהיה מן הראשים נכנס לחדר בביתו וסגר את הדלת והדליק נרות בכל החדר לכבוד רשב"י, ובתמימות גדולה היה שר בכל כח במשך שעות מרובות: "בר יוחאי נמשחת אשריך". והנה, רק הוא אשר היה הראש נשכח מכל האחרים.

מו"ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל היה אומר: כל ענין אשר קשור ליום זה ולרשב"י סגולותיו וכוחותיו מרובים ביותר.

בזכות רשב"י, ה' יושיע אותנו מכל צרה ויתן כח לכל החוסים בך. ומבקשים מהכלל להעתיר בעדנו שה' יתן סיעתא דישמיא, להרחיב גבולות התורה והחסד בשובה ישראל ואז בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים.

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments