יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבכוח תפילה של י"ג מידות

כוח תפילה של י"ג מידות

 "ה' ה' קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד וגו'".
והגמרא במסכת ראש השנה י"ז אומרת: אמר רבי יהודה ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם שנאמר הנה אנוכי כורת ברית ע"כ.
וידוע שיש שני סוגי ניסים, יש נס גלוי ויש נס נסתר, נס גלוי יותר קשה שיהיה ונס נסתר יותר קל שיהיה ואמרו חז"ל שהברית הכרותה שהתפילה הזו לא יורדת ריקם של הי"ג מידות, היא בין בנס גלוי ובין בנס נסתר.
וקשה, מה המיוחד בבקשה ובתפילה הזו של י"ג מידות, מדוע כוחה כל כך גדול ומסוגלת לפעול בין בסתר בין בגלוי ובכל עת ובכל זמן?.
והנה ביותר בימים אלו, אשר החרב אוכלת בעם ישראל וצעירי הצאן מוסרים את נשמתם על קידוש ה' ואחינו בית ישראל נמצאים בארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ועומדים בימי בין המצרים במיצר, זהו סוד ישועה וגאולה י"ג מידות של רחמים, ביותר נשתדל להבין מה טמון בתפילה מיוחדת זו?.
 
אלא אפשר לבאר ולומר על פי דברי האבן עזרא בפרשת כי תישא פרק ל"ג פסוק כ"א: בשעה שמשה רבנו היה במעמד הראשון שנאמר י"ג מידות של רחמים זה היה הרגע הקרוב ביותר בין משה רבנו להקב"ה, "וירד ה' בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ה' " ועוד נאמר שם "ויעבור ה' על פניו", זו הייתה הקירבה העצומה והגדולה בין משה לבין הקב"ה ולא רק בין משה להקב"ה אלא בין כל ילוד אשה לבין הקב"ה ולכן זה התפילה שנאמרה בקירבה הגדולה ביותר וכוחה גדול ביותר ובכל פעם שמעוררים תפילה זו שערי שמים נפתחים לכל סוגי הניסים ולכל הישועות.
 
ולכן בימים אלו, נחזק ונדקדק לומר תפילה זו בכל הזדמנות ברתת וחלחלה ויראה ונקשור את נפשנו עם בורא עולם ונדמיין בנפשנו שאנו מלמטה קושרים את נפשנו עם הקב"ה ולאחר מכן נדמיין בנפשנו שמהשמים משפיעים עלינו שפע ומורידים אור גדול עלינו. ובכח מיתוק הדין וזה שמעוררים רחמים נזכה להוושע ישועת עולמים ולהגאל גאולה שלמה בקרוב ממש.
 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments