יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבכוח של סעודות שבת

כוח של סעודות שבת

דבר תורה מאת האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א 

״אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח מדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג״ (הגמרא במסכת שבת קי'ח).

והנה צריכים להבין, מה פרוש כל המקיים שלוש סעודות ניצול משלושה פורענויות? היה צריך להגיד כל האוכל שלושה סעודות, למה כל המקיים שלושה סעודות, הלשון לא מובן?. 
אלא אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, אדם שיושב ואוכל וכל הסעודה זה בגדר אכילה והנאה ותאוה, זה לא נקרא סעודת שבת, סעודת שבת זה נקרא לקיים את הסעודה, להבין שהארוחה זה לא ארוחה להנות הנאה בגוף והנאה של גשמיות, אלא הנאה רוחנית, לכן המקיים שלוש סעודת כל סעודה יש לה כח של עולם ומלואו, זה לא סעודה של דברים בטלים, של דברים ריקים, מי שעושה את הסעודה בגדר של אכילה, של הנאה, של קלות ראש, הקב'ה אומר: 'חגכם ומועדכם שנאה נפשי', הקב'ה שונא את החגים ומועדים הפרטיים של האדם, הקב'ה אוהב שאדם לוקח את הסעודה, את הדבר שהוא נראה גשמי ומרומם אותו לדבר רוחני ולא בגדר של ״חגכם ומועדכם שנאה נפשי״.
לכן, כל המקיים שלוש סעודות ומקיים את הסעודה, מרומם את הסעודה, עושה מהסעודה סולם לעלות בה לדרכים ולדברים גבוהים, אז הוא ניצל משלוש פורענויות. 
וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שהשלוש סעודות כל סעודה יש לה כח להוריד מהאדם פורענות אחת, הסעודה הראשונה מצילה את האדם מחבלו של משיח, זה סעודת ליל שבת, הסעודה השניה של שבת בבוקר, מצילה את האדם מדינה של גהנם וסעודה שלישית, מצילה את האדם ממלחמת גוג ומגוג. 
וצריך להבין מה המיוחד שבכל סעודה וסעודה? אלא אפשר לפרש ולומר כך, סעודה ראשונה מחבלו של משיח, מה כתוב על חבלו של משיח? שיהיה הרבה מחלוקת והרבה שינאה והרבה דברים בטלים של רע אחד עם השני והרבה יצר הרע של מחלוקת בין אחד לשני ולכן מה אומרים בליל שבת שבת שלום מה זה שבת שלום? מברכים, מתפללים שיהיה שלום שלא יהיה מחלוקת וגם כל מה שמתחילים להגיד בליל שבת שלום עלכם, בואכם לשלום, מלאכי השלום, הכל שלום, מזכירים שלום שלום, מדוע מזכירים שלום בכל ליל שבת? משום שבליל שבת זה חבלו של משיח, שחבלו של משיח זה מחלוקת ועל ידי זה שמרבים בשלום שבת שלום, שלום עליכם, בואכם לשלום, מחזקים את הכח של השלום ומפחיתים את‏ חבלו של משיח להנצל מחבלו  של משיח. 
וכך גם כתוב, שכל כניסת שבת יש יצר הרע של מחלוקת, כתוב 'לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת', מה פרוש לא תבערו אש בכל מושבותכם? כי בכניסת שבת יש אש של מחלוקת, כל כניסת שבת יש ויכוחים, יש יצר הרע, יש מחלוקת ולא תבערו אש בכל מושבותיכם, אדם צריך להזהר שלא יהיה אש בכל מושבותיו בליל שבת שלא יכנס אש של המחלוקת ולכן מרבים, בואכם לשלום, שבת שלום, צאתכם לשלום, מרבים בשלום להפחית את המחלוקת ואז ניצלים מחבלו של משיח. 
סעודה שניה – מדינה של גיהנם, מדוע סעודה שניה מדינה של גיהנום? סעודה שניה זה סעודה של אברהם אבינו, וידוע שאברהם אבינו עומד בפתח של מערת המכפלה, מערת המכפלה  כל נשמה של יהודי שנפטר מהעולם עוברת דרך הפתח של מערת המכפלה ואברהם אבינו יושב בפתח של גיהנום ומציל. 
סעודה שניה היא כנגד אברהם אבינו וסעודה שניה מצילה מדינה של גיהנם וידוע מה שכתוב בגמרא (בעירובין י'ב). אברהם אבינו יושב על פיתחו של גיהנום ומציל למי שלא פגם בבריתו. ולכן סעודה שניה שהיא כנגד אברהם אבינו, מי שמקפיד בסעודה שניה הוא זוכה להנצל מדינה של גיהנום, הכח של סעודה שניה להציל את האדם מדינה של גיהנם. 
וסעודה שלישית זה להנצל ממלחמת גוג ומגוג, מה הכח המיוחד של סעודה שלישית? סעודה שלישית הכח שלה לזכך את הנשמה של האדם ולזכך את הנפש של האדם. וידוע, מה זה גוג ומגוג? יתחיל גוג ומגוג מתי שיהיה מלחמה בראש של האדם של כפירה, צד אחד יגיד לאדם כן יש אמונה בה', צד שני יאמר לאדם בדעת שלו, שלא להאמין בהקב'ה ואז מתחיל בראש של האדם מינות וכפירה בהקב'ה ומלחמה פנימית באמונה והכח של סעודה שלישית לזכך את הדעת של האדם להנצל שהאמונה תהיה תמימה רק בהקב'ה ובכח שאדם זך ונקי באמונה רק בהקב'ה אז הוא ניצל מגוג ומגוג, שגוג ומגוג זה מלחמה פנימית שמתחילה בדעת של האדם בין כפירה לאמונה בה' ושמה מתחיל גוג ומגוג בדעת של האדם והכח של סעודה שלישית לזכך את האדם שהאמונה תהיה תמימה בבורא עולם בלי דעות נפסדות. 
אם כך, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצל משלושה דברים. מה פרוש כל המקיים? אדם שלוקח את השלוש סעודות ועולה איתם ומחזק את עצמו ומזכך את עצמו ומגיע למדרגות גבוהות ביותר, בכח של הסעודה להנצל מחבלו של משיח, להנצל מדינה של גיהנם, להנצל מגוג ומגוג, מגיע להשגות ולדרכים הגבוהים והגדולים ביותר.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments