יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבכוח שבת קודש

כוח שבת קודש

ערב שבת קודש, מהזמנים המיוחדים בכל הימים, זמן של הכנה נפשית ליום הגדול אשר הוא יום מכובד מכל ימים.
וידע האדם שישנם שני מצוות רמות אשר כוחם גדול מאוד והם כמגן וכחומה לאדם להגן ולהציל את האדם מכל מקרה וסכנה והם שמירת הברית ושמירת שבת קודש.
וידועה הגמרא במסכת עירובין מ': "תן חלק לשבעה וגם לשמונה" (קהלת י"א). רבי אליעזר אומר שבעה אלו שבעת ימי בראשית שמונה אלו שמונת ימי מילה. כמעשה שהיה בחסיד אחד שהיה הולך במדבר שמם והגיע ערב שבת בן השמשות ולא רצה לילך בשבת ונשאר במדבר יחידי כי כולם המשיכו בדרכם וקידש עליו את השבת ובעת שהיה מקדש את השבת בא אריה ועמד לפניו ולא נכנס תוך תחומו ונשאר שם עד מוצאי שבת ואחרי שהבדיל נכנס תוך תחומו ואז הכיר בחסיד שנעשה לו נס והאריה הובילו עד השיירה כי לא השאירו לו חמור ולא כלום וכשהגיע לשיירה שינו שמו לאבן שבת הלוי ועד היום ישנה את המשפחה הזאת.
ועוד מעשה בקושטא שפעם אחת ברח אריה ושבר שלשלאות שלו ונכנס לעיר, כל יושבי העיר ברחו ונשאר זקן אחד אשר לא היה בכוחו לברוח, מה עשה הראה לו את הברית מילה מיד ישב האריה ככלב לפני אדוניו, כשחזרו אנשי העיר וראו מחזה זה שאלו את הזקן: מה זה?, ענה ואמר להם: מקובל בידי שמי שלא מטמא את הברית קודש בהראות אותו לא יפחד מחיה רעה לעולם וזה דברי קהלת: תן חלק לשבעה זה שבת קודש וגם לשמונה זה ברית קודש.
והנה כשנתבונן במעשה השבת נמצא רמז גדול שהארי אפילו לא נכנס ולא התקרב לשומר שבת אלא נשאר מרחוק, שלא כנס השני שהארי בא להזיק והראו לו את הברית וברח, הכח של השבת להרחיק את הצרה והבעיה מן האדם לפני שמגיעה לאדם.
ולכן יתבונן האדם כמה נזהר ונשמר מצרה ומבעיות, יקפיד בשבת והשבת שומרת מגינה מצילה ומרחיקה כל רעה מהאדם.
נשתדל לקדש כל רגע בשבת ולדעת את הכח והמעלה של כל רגע ביום המכובד והמקודש הזה אשר שבת היא מלזעוק וישועה וברכה ורפואה והצלחה קרובה לבא.
שבת שלום ובשורות טובות.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments