יום שישי, יולי 12, 2024
Homeדבר הרבכוח השמחה

כוח השמחה

ידוע מעשה במלך גדול אשר חי בתקופת בעל ה"סמיכת חכמים" – רבי נפתלי כץ זצוק"ל, אשר צרה גדולה הייתה לו, וידע המלך שצריך ישועה גדולה, ורק בכוחו של רב צדיק וקדוש יוכל להיוושע. שלח המלך שליחים לבעל ה"סמיכת חכמים" רבי נפתלי כץ וביקש ממנו שיפעל ישועה עבורו שיצא לאורה מכל צרותיו. דבר זה היה בימי הפורים והמלך ציוה על אנשיו לעקוב אחרי הרב לראות איך מתנהג ומה פועל ועושה. והנה אחרי יום או יומיים הצרה של המלך נפתרה ועברה כלא הייתה, המלך מרוב סקרנות והתפלאות קרא לאנשיו ושאלם: מה ראו את הרב עושה? מה פועל בימים האלו? ענו אנשי המלך: עקבנו ובדקנו אחרי הרב, הרב לא עשה מאומה, רק שמח ושר ולא עשה שום דבר משונה. המלך קרא לרב ושאלו: איך פעלת ישועות כל כך גדולות בלי לעשות מאומה? ענה הרב שהיה בעל מופת גדול, שבכוח השמחה אפשר לפעול ולשנות סדרי מעשה בראשית.

וכך בני ישראל יצאו ממצרים לפני הזמן, הקב"ה אמר לאברהם בברית בין הבתרים "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" והנה אחרי 210 שנים עמדו להיגאל. ואמרו חז"ל באותו הלילה לפני יציאת מצרים ציוה משה רבנו את בני ישראל לעשות סעודות גדולות ולשמוח שמחה גדולה, ובכוח השמחה נגאלו ונושעו בני ישראל, והמשיכו על עצמם מהשמחה עוד שמחה וישועה גדולה.

והנה אף אנו ביום זה נעמוד בשמחה מרובה ונדחק את הצער ונודה להקב"ה על הטוב אשר גמלנו, נסתכל על הטוב על הישיבות הקדושות, על האור של התורה אשר מתרבה מיום ליום בקהילת קודש "שובה ישראל". השמחה אשר הייתה בליבנו ביום חמישי בהיכל הישיבה באשדוד ראינו את התלמידי חכמים אשר זוכרים אנו חלק מהם לפני שנים רבות אנשים אשר לא היו תלמידי חכמים, והיום הם מורי הוראה בישראל, הם ובניהם דור ישרים יבורך, טוהר ומידות נעלות, מסירות נפש, אהבת ה', חסד אשר אין בדור הזה. בעזרת ה' על ידי שמחה ורוממות הנפש נעבור יחד את כל הימים האלו.

והנה צריכים לחדד בנפשנו שבזמן הזה עם כל הכאב והצער שבו, הוא זמן של בניה וחיזוק היסודות של קהילת קודש "שובה ישראל". הנה בברית בין הבתרים הקב"ה אומר לאברהם אבינו: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" והנה לא מצאנו שאברהם מצטער על הבשורה הקשה הזאת, ולא מתפלל לבטל את הגזרה הזאת, וקשה, מדוע? הרי הוא שומע בשורה קשה, שיעבוד של בניו 400 שנה, מדוע לא מתפלל כפי שהתפלל על סדום ועמורה, וכן בזמנים אחרים כששמע על זרים שמצטערים, פה מדובר על בניו שעתידים להיות בזמן קשה?!

אלא פה טמון יסוד גדול, ימי הצער והשיעבוד של בני ישראל בארץ מצרים הם הבניה לעתיד לקבל את התורה בהר סיני ולהיות העם הנבחר מכל העמים, ולכן אברהם לא מתפלל לבטל את הגזרה. אף אנו כל אשר עוברים בשנים האחרונות בקהילת קודש "שובה ישראל" זה בניה לדורות הבאים. ואנו שיודעים את האמת הנסתרת לבינתיים, רואים איך מנהל הקב"ה את עולמו בחסד וברחמים, ובודאי שלוחי מצוה אינם ניזוקים, וצדקה תציל ממוות, וכל מי שעושה מצוה בורא מלאך ובודאי המלאך של הצדקה, אשר הוא באישור וברישיון של המלכות הגדולה על פי חוקי המדינה, יעמוד לימיננו ולימין כל המסייעים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments