יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבכוחות וחולשות הנפש

כוחות וחולשות הנפש

  לאחי ורעי ה׳ עליהם יחיו.
הנה נכנסנו לחודש הרחמים והסליחות וצריכים אנו כל אחד להבין ולדעת את נפשו. וידע האדם, שאחד מן הבעיות הקשות ביותר, שהאדם אינו מכיר ואינו יודע את נפשו ואת הכוחות והחולשות הטמונים בו. וכאשר ידע האדם מה ואיך הנפש שלו מורכבת, הרבה דברים בחייו היו יותר קלים ומובנים ונוחים לו. והנה בכל יהודי קיים רצון פנימי עמוק מאוד להתקרב להקב״ה. וישנם שני סוגי אנשים: סוג אחד שמרגישים בהרבה זמנים ובהרבה הזדמנויות דחף להתקרב להקב״ה. יש סוג שני של אנשים שאין להם הרבה דחפים והרבה סימנים להתקרב להקב״ה רק במקרים בודדים ובמקרים נדירים ביותר.
אך צריך האדם לדעת, שכל יהודי מי יותר ומי פחות יש את הדחפים וההתעוררות להתקרב להקב״ה. ונראה מה שמובא במדרש רבה פרשת תולדות שבשעת חורבן בית המקדש באו הגויים ובקשו שיהודי ראשון יכנס לבית המקדש לחלל את הקודשים, ונתנו פרס מי שיכנס ראשון לבית המקדש מהיהודים מה שירצה יקח מתנה לעצמו. המדרש מספר על יהודי שהיה רחוק מאוד מהקב״ה שמו היה יוסף משיתא, הוא עמד ונכנס הסתובב בבית המקדש וחיפש מה לקחת ולבסוף החליט לקחת את המנורה. וידוע שהמנורה היתה אחד הדברים היפים והיקרים בעולם. כשיצא עם המנורה בידו באו הרומאים ואמרו לו זה הדבר היקר ביותר שיש בבית המקדש אתה לא יכול לקחת את זה, תיכנס שוב ותקח משהו אחר. אמר יוסף משיתא לא די לי הכעסתי את בורא עולם פעם אחת, עכשיו אני יכעיס אותו פעם שניה?. עמד ואמר לרומאים אני לא ניכנס פעם שניה. התעקשו הרומאים שהוא יכנס ועמדו ואמרו אם לא תיכנס נהרוג אותך במיתות קשות ומשונות. התעקש יוסף משיתא ולא ניכנס. המדרש מספר שהרגו אותו בייסורים גדולים מאוד וכל מה שהיה בפיו לומר לפני מותו שמתחרט על זה שהכעיס את הקב״ה וניכנס פעם ראשונה לבית המקדש. וקשה מהיכן הכח של יוסף משיתא? להתהפך ברגע מהכופר שלא פוחד ולא מאמין לאדם שמוכן למות בייסורים ולא להיכנס שוב לבית המקדש?. אלא התשובה היא שבכל יהודי יש מסכים לנשמה שלו שכבות של מעשים לא הגונים והתנהגות לא ראויה שמכסה את הנשמה הטהורה והשכבות האלו מרחיקים את הכח האמיתי שיש בנשמה עד שהאדם מאמין שהוא אטום אינו מאמין אינו פוחד ורחוק מאוד מהקב״ה ושכל התורה והמצוות והדת לא מדברת אליו וזהו עבודת היצר הרע והיסוד לנצח דבר זה , זה לדעת בברור שהנשמה של כל יהודי גם הרחוק ביותר גדולה ועצומה וחזקה ושיש לנשמה כוחות גדולים ביותר.
דבר שני על האדם לדעת שכל מעשה אשר הוא עושה משאיר רושם גדול ביותר בשמיים ובארץ. שמירת שבת זה לא דבר מובן מאליו זה עושה רושם גדול מאוד בשמיים. קראת פרק תהילים זה לא דבר פשוט זה עושה רעש עצום בשמיים. וכן הלאה בכל מצוה ומצוה ומעשה טוב אשר עושה האדם וכך על ידי שהאדם יודע מה גודל העצום של נשמתו ויודע מה הכוח של כל מעשה, מעשה אשר הוא עושה מעורר בנפשו יותר היזדמנויות וזמנים של התעוררות הנפש להשיג ולהגיע לדברים גדולים ודברים קדושים.
ויהי רצון מלפני בורא עולם שישפיע עלינו שפע ממרום להבין להשכיל ללמוד ללמד ולקיים את כל דברי תורתו באהבה וטהר ליבנו לעבדך באמת
 בשורות טובות ישועות ונחמות במהרה בימנו
 
 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments