יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבכבוד האדמו"ר עטרת ראשנו - מאמר א' לחג השבועות

כבוד האדמו"ר עטרת ראשנו – מאמר א' לחג השבועות

 

 

אמרו חז"ל: חג הפסח וחג שבועות חג אחד הוא. וימי ספירת העומר זהו גשר שמחבר בין פסח לבין שבועות.
הנה, בפסח, לא כתוב עניין השמחה ובשבועות מחוייבים לשמוח בחג. בשבועות טמון בו כוחות עצומים. הכוח והעוצמה של פסח וכל ימי ספירת העומר, אטום וחתום בתוך שבועות ובחג הזה שהוא יום פטירת דוד המלך וכן יום פטירת הבעל שם טוב . סגולות נשגבות יש ביום הזה ומי שחכם ובר לב יודע לקחת כוחות לנפשו להמשך השנה.
העולם הזה, זה רק פרוזדור, והרבה אנשים לוקחים את העולם הזה כעיקר, אך טעות היא בידם, כאשר האדם מבין בדעתו,
 
שכל הסובב אותו ביום – יום זהו פרוזדור ולא טרקלין חייו קלים יותר ומובנים יותר
ידוע המעשה מהבעל שם טוב, אשר אחד מעשירי העיר מיזבוז, בא לפני הבעש"ט ואמר לו, נוסע אני לעיר פלונית ומבקש את ברכת הרב. אמר לו הבעל שם טוב: כשתגיע לעיר, תכנס לרב בער מלמד, ותפרוש עליו את ברכת שלומי. חשב אותו עשיר, שרב בער מלמד, שמו בער ומשפחתו מלמד, ובוודאי איש חשוב מחשובי העיר. כשהגיע לעיר מייד במצוות רבו חיפש את ביתו של הרב בער מלמד. לא הבינו את מי מחפש, אין בעיר הזו אדם בשם 'רב בער מלמד', אמר גבאי בית הכנסת. אחרי כן, שאלו: אולי אתה מתכוון לרב בער, מלמד הילדים? הוא היחיד בשם בער בעיר.
 
 הלך העשיר לביתו של רב בער, ומצא בית שבור, קורות עץ המונחים על הקרקע זה הכסאות, קורה מוגבהת  זה השולחן, עוני עצום. בבית יושב אדם עם אור בפנים ולומד עם ילדים תורה. עמד אותו עשיר בצד, והיה מתבונן והרגיש רוממות הנפש גדולה, כשסיימו הילדים את משנתם, התפנה רב בער לאותו עשיר ושאלו: האם חפץ אתה בדבר? ענה אותו עשיר: הבעל שם טוב שלח אותי לדרוש בשלומו.
 
שמח רב בער, ביקש מהרבנית, שתכין סעודה. בכמה רגעים, היה על השולחן עם כלים פשוטים ביותר, וקצת מים עם חתיכות לחם ובשמחה ובדבקות ובאהבת ה'.  ביקש רב בער מהעשיר שיאכל עימו אך העשיר נרתע לאחור. שאלו רב בער : מדוע נרתע? ענה ואמר לו :מזועזע אני ממראה הבית, הכלים הפשוטים ביותר והעוני והדלות, אני רגיל בביתי , בית מפואר ביותר, כלים עשויים מזהב ואוכל, אשר טובי המבשלים, מבשלים לכבודי. ענה לו רב בער: כשכבודו נוסע בדרך לענייני עסקיו, האם לוקח איתו את המבשלים, הכלים את כל ביתו המפואר והגדול, או, מסתדר עם מה שיש בלכתך בדרך? ענה העשיר: מסתדר אני בכל מה שיש בדרך. אמר לו רב בער: גם אני הולך בדרך, החיים בעולם הזה, הם הדרך, הבית שלי הוא בעולם הבא, ושמה, בוודאי יש לי כלים מזהב, בית מפואר וכל טוב לא חסר לי בו.

צריך האדם לשים מול עיניו, העולם הזה הוא פרוזדור ואסור לנו לשנות את היוצרות, ואת הפרוזדור לעשות לטרקלין ולעיקר. ואת העיקר  לעשות לטפל.
בעוונות הרבים, השטחיות והאהבה עצמית הרסה וכילתה כל חלקה טובה והרבה אנשים אשר היו תמימי דרך, אשר עליהם אמר דוד "אשרי תמימי דרך", התאווה והשטחיות וההשפעה, השחיתה את נפשם, והגיעו לשפל אשר מי ישורנו.
ערב שבועות, הוא זמן של תשובה, זמן של לתקן ולחזור, להבין שאנו בפרוזדור. 

ורואים בגדולתו של דוד מלך ישראל, שבכל גדלותו ורוממותו, כל חייו, היה חי כאורח, וראה את חייו, כפרוזדור ולא כעיקר.

נשתדל ביום זה, בחג השבועות, להכניע את ליבנו ולתקן את נפשנו חס ושלום לא על ידי עצבות. וידוע המובא בספרים הקדושים: כל העושה תשובה בעצבות, בא לידי עבירות חמורות. אלא, נעבוד את ה' בשמחה. אך אל לנו לטעות בשמחה, לערבבה בקלות ראש ובליצנות וגילו ברעדה. הרעדה מה' יתברך, תהיה מנת חלקינו ונשים מול עינינו להיזהר זהירות חמורה ביותר, מן הלשון הרע.
שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו – כל דבר רע, שאדם מדבר, מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא – ושמור הרע הזה וצפון בכפל כפליים, לא ימות מן העולם עד שישלם הוא ובני ביתו וכל הנלווים אליו  –
וכבר דוד המלך "יכרות ה' שפתי חלקות לשון מדברת גדולות"
לכן, מה יעשה אדם אשר חטא בלשונו, איך יתקן את העוול והנזק אשר עשה?
יכניע את ליבו לפני בוראו ויעשה תשובה, מעומק נפשו וכח התורה יגן עליו והוא רחום, יכפר עוון.

נשתדל כולנו, בע"ה, ללמוד את התיקון של ליל שבועות, וידוע, שסגולה גדולה היא לעשות תענית דיבור, מקבלת החג, עד תפילת מוסף, של הבוקר,  ורבי אליעזר פאפו אומר בפלא יועץ: כל הלומד את תיקון שבועות, מובטח לו, שישלים את שנתו בטוב.

והנה, בימים טרופים אלו, אשר חרב חדה מונחת על צווארו של עולם, ורבים מאחינו ישראל, בבוקר בוכים, מי  ייתן לילה, ובלילה בוכים, מי ייתן יום ואין העולם, יודע צרת נפשו, עד כמה מרובה היא והנסתרות להשם אלוקינו – אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, להתחזק בתורתינו הקדושה ולדבוק בה, ומה שיושיעינו זה "אנוכי ה' אלוקיך"

נחזק אהבת חינם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק .

נקבל על עצמינו ונשתדל, לסיים ספר התהילים, בחג השבועות.

וסגולה גדולה כ- 40 ימי תענית הוא ללמוד תורה 5  שעות ברציפות בלי הפסקה. ומי לא רוצה כוח של 40 ימי תענית בזמן זה?!

הקב"ה ישמח את כולנו ושמחת החג תהיה שמחה של קדושה, שמחה של תורה, אשר תשאר בתוכינו שמחה יהודית של מצווה ימים רבים.

חג שמח לכל אהובינו, ידידינו ומוקירנו  ולכל כלל עם ישראל.

===============================================

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments