יום שישי, יולי 12, 2024
Homeדבר הרביצר הרע בערב שבת

יצר הרע בערב שבת

יום השבת אין כמוהו ברכו אלוקים ויקדשהו. ומובא בחיד"א בספרו מורה באצבע שבעלות המנחה בערב שבת הוא עת מסוכן ביותר למחלוקת, בין איש ואשתו ובין המשרתים ובזמן הזה טורחת הסיטרא אחרא יותר מכל זמן לחרחר ריב ומדנים.

ולכן ישתדל האדם בכל כוחו לרדוף שלום ולבקש שלום בזמן הזה. ומדוע, משום שבשבת קודש יש עליית העולמות והעולם נעשה זך ונקי יותר ובשעה שהעולם נהיה זך ונקי יותר השלום מתרבה בעולם ולכן השטן בערב שבת מנסה להעכיר את האוירה ולהוריד את הרוממות וזיכוך העולם ומשתדל מעל כוחו כפל כפליים ליצור ריב ומדון.

וזה אחד הסיבות שתיקנו חז"ל להדליק נרות שבת, להאיר את הבית ובכוח האור הזה להרחיק את המחלוקת ולהרחיק את הכעסים.
ועל זה אומר השל"ה הקדוש: "לא תבערו אש בכל מושבותכם ביום השבת", איזה אש? זוהי אש המחלוקת. וידוע שבשבת האש של גיהנום נכבת וכאשר האדם כועס מדליק את האש של גיהנום ומשבש ומשנה את היוצרות.

וביותר בימים אלו אשר אנו מתקרבים לימי הרחמים והסליחות, נשתדל בכל כוחנו להעביר על מידותנו כפי שמובא ברבי משה קורדוברו: שהמעביר על מידותיו בזה מתכפרים כל פשעיו וטוב יותר להעביר על המידות מאשר תעניות וסיגופין, נשתדל בכל כוחנו לטהר ולזכך את עצמנו שהשבתות יהיו קודש לה' ונרחיק הקנאה, השנאה והמחלוקת מנחלתנו, כי כאשר המחלוקת מתחילה אין לה סוף והפרנסה נהיית דחוקה ומצומצמת וכך נופל ויורד האדם מדחי לדחי.

"נחפשה דרכנו ונשובה אל ה'". וביום השישי אשר היצר כפול ומכופל נשמור ונזהר בו מתחבולות היצר בכדי שנהיה כלים ראויים שתחול עלינו השפע והאור של שבת מלכתא. שבת היא מלזעוק ורפואה וישועה קרובה לבוא. שבת שלום ובשורות טובות

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments