יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרביסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה

יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה

דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  שני כז׳ אדר א׳ התשע״ו

מובא בשולחן ערוך (הלכות מגילה תרפ"ט- א'), דעבדים משוחררים חייבים במגילה ומשמע, דעבדים שאינם משוחררים, פטורים, אף דנשים מחוייבות. ‏
ונבאר הדברים, שהשולחן ערוך פוסק להלכה, שנשים חייבות במקרא מגילה והשולחן ערוך מוציא מכלל נשים עבדים שהם אינם חייבים במקרא מגילה, אפילו שעבד מחוייב כאשה בכל המצוות שאשה מחוייבת, פה במקרא מגילה, משמע, דעבד לא חייב במקרא מגילה. 
והנה צריכים להבין, מדוע עבד לא חייב במקרא מגילה, הרי עבד חייב כאשה בכל המצוות שאשה חייבת בהם?
אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הגמרא במסכת מגילה ט"ז אומרת שהמן הרשע היה עבד של מרדכי. ועל פי זה יובן, בזה שהמן היה עבד של מרדכי, המן פחד לגזור את הגזרה על עבדים, כי אם הוא עבד של מרדכי, אז הוא גם יהיה חייב במיתה עם כל היהודים, לכן הגזרה של המן הייתה על כל עם ישראל, חוץ מעל עבדים, בכדי שהגזרה של מוות, לא תחול עליו ולכן עבדים פטורים ממקרא מגילה כי הם לא היו באותו נס, כי הגזרה של המן הייתה חוץ מעבדים. 
ולכן מרדכי לא כרע ולא השתחווה להמן, למה? כי מרדכי החזיק שהמן הוא עבד שלו ואיך יכרע ואיך ישתחוה לעבד שלו?! ומזה שמרדכי לא כרע ולא השתחווה להמן, המן הבין שמרדכי מפרסם בכל העולם שהוא עבד של מרדכי. 
ועוד אפשר להוסיף ולומר שמובא בספרים שהמן היה עבד של מרדכי היהודי, אבל עבד של יום אחד בשבוע, לא עבד לכל הימים, אלא רק יום אחד בשבוע והיה בגדר עבד שחציו עבד חציו בן חורין, ועל עבד שחציו עבד חציו בן חורין, התורה אומרת, יום שייך לעצמו, יום שייך לאדוניו וכך המן היה, יום של עצמו ויום של אדוניו. אך המן הרשע לא ידע את היום, מתי בימי השבוע, הוא עבד של מרדכי ולכן הפיל את הפור, הגורלות לדעת איזה יום יוצא היום שהוא עבד בו. וכל המלחמה והבדיקה שבדק, לדעת מתי היום יוצא שהוא עבד באותו יום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments