יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeמאמריםימי חנוכה - ימי שבח והודיה

ימי חנוכה – ימי שבח והודיה

ימים אלו של ריבוי אור ושפע מיוחד היורד משמי רום. בימי החנוכה אנו מודים ומהללים להשם יתברך, על החסדים הניסים והנפלאות שארעו בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, ממשפחת החשמונאים. אומרים אנו בתפילה הלל גמור כל שמונת ימי החג, לכדי לשבח ולתת הודאה על הנס והפלא שנענה בימים ההם בזמן הזה. אכן, הצלחת בני החשמונאים במלחמה מול היוונים, היתה למעלה מכללי הטבע, עד שבאופן טבעי היו נועדים החשמונאים לינגף במלחמתם. שהרי עמדו לפני הגדול בצבאות העולם. אלא, שמידה רבה של מסירות נפש הייתה טבועה בהם, ומתוך מסירות זו, שחרפו את נפשם על קדושת השם, נעשה להם נס ופלא, ונצחו המעטים את הרבים והחלשים את החזקים. אך חז"ל גילו לנו שבנוסף למסירות נפשם, היה כח מיוחד שסייע לחשמונאים במלחמתם, כח שכבר מאות שנים קודם לכן, היה מיועד ומוכן לסייע להם במלחמה על קדושת הארץ.

נאמר בספר דברים (ל"ג) "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתניים קמיו ומשנאיו מן יקומון", זו הברכה שברך משה רבינו לפני שנפטר מן העולם, את בני שבט לוי. ופירש רש"י, ראה משה רבינו שעתידים חשמונאי ובניו להלחם עם עובדי כוכבים, התפלל עליהם, לפי שהיו מועטים, שנים עשר בני חשמונאי ואלעזר, כנגד כמה רבבות, לכך נאמר ברך ה' חילו. הרי לנו, שמשה רבינו צפה ברוח קדשו את העתיד להתרחש בימי החשמונים, ובכדי שינצחו במלחמתם אף על פי שהם המעטים, התפלל עליהם משה רבינו תפילה מיוחדת, תפילה שהמתינה שנים רבות, והייתה עומדת ומרחפת בעולמות העליונים, עד שהגיעה העת שתפעל את פעולתה ותסייע בידי החשמונאים לנצח במלחמתם. ידע משה רבינו, שמסירות נפש רבה הייתה נסוכה בחשמונאים, שהם מבני בניו של לוי, שלא כרעו ברך לפני העגל, ומאז ומקדם הצטרפו לקריאה: "מי לה' אלי". אלא, שלא היה די במסירות נפש זו, היה צריך גם כח עליון ומיוחד, שיסייע להם לנצח במלחמתם שהייתה חסרת סיכוי מלכתחילה. ובעת שהיו בצרה ובצוקה, עמדה תפילתו של משה רבינו ופעלה במרומים שישדדו את מערכות הטבע עבור החשמונאים, וינצחו כנגד כל חוקי הטבע וכנגד כל הסיכויים כולם.

הרי לנו כמה גדול כחה של תפילה

‎וכן מצאנו ברחל אמנו ע"ה, שהייתה מתייסרת על שמנע ה' ממנה פרי בטן, וברוב כאבה וצערה פנתה ליעקב אבינו ואמרה לו: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי", ועל אף שיעקב אהב את רחל, בכל זאת ענה לה קשות. ואמר: "התחת אלקים אני". ובאמת צריך להבין את תשובתו של יעקב אבינו, וכי לא ראה את כאבה וצערה של אשתו, ומדוע ענה לה תשובה נוקבת וקשה. אלא, יעקב אבינו חרה אפו ברחל, כיון שלא הפצירה בתפילה לפני ה' שיפקוד אותה בבנים. ואמר לה שללא תפילה לא ניתן להגיע לכלום, ואם לא תתפלל לה' לא יהיה כח בנס לפעול. ולכן אמר לה "התחת אלקים אני"? וכי הבקשה ממני הבה לי בנים יש בה תועלת, הרי צריך להתפלל ולבקש מה' בעצמו. ואז בכח התפילה באה הישועה.

לעולם יתפלל אדם, ולא יניח עצמו שעה אחת מתפילה, על עצמו ועל בני ביתו ועל כל הסובבים אותו, כיון שאין תפילה השבה ריקם, ובשעה שנצרכים לה פועלת היא את פעולתה, יש שהתפילה פועלת מיד, ויש שלאחר זמן מועט, ולפעמים התפילה מועילה לדורות הבאים.

בימים אלו, ימי החנוכה, כח תפילתו של משה רבנו עליו השלום, שוב נמצא ומרחף בעולם, וכל המקבל עליו עול תורה ומצוות באמת, ונענה לקריאה של בת הקול היוצאת ומכרזת "מי לה' אלי", זוכה לסיוע ועזר בזכות אותה התפילה, ויזכה לברכת ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה.

יהא רעווא משמיא, שזכה בקרוב לראות את אור המנורה הטהורה הולך ומאיר בבית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments