יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבימי השובבי"ם - מעלת הכרת הטוב

ימי השובבי"ם – מעלת הכרת הטוב

חזון יאשיהו – י״ז בטבת תשע״ו

תיקון ימי השובבי״ם הקב״ה מצווה את משה רבנו (שמות ז יט) ״אמור אל אהרון לפי שהגן היאור על משה שהושלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרון״ וכן הביא עוד רש״י (שמות ח יב): ״אמור אל אהרון לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגן עליו שהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרון״ 
והנה יסוד גדול עלינו ללמוד מדברים אלו, אנו חושבים שמידת הכרת הטוב, שהיא מהמידות החשובות ביותר, נמצאת רק בדבר חי, נושם, מדבר, מבין, אך פה לומדים אנו יסוד עצום שהכרת הטוב, האדם מחויב גם לדבר דומם ומשה רבנו מלמד אותנו בשעה החשובה ביותר שבא לגאול את בני ישראל ועומד ופועל על ידי ניסים ונפלאות לעורר את לב פרעה ואת ליבות כולם, כשמגיע לדברים ואפילו דוממים שנעשה לו נס על ידם נמנע משה מלפעול פעולה שנראית פוגעת או משפילה אפילו את הדומם, היאור שהציל את משה, משה לא הופך אותו לדם, אלא אהרון,  היאור שהציל את משה,משה לא מוציא ממנו צפרדעים אלא אהרון, החול שהיה שם להציל את משה בשעה שהרג את המצרי, משה לא מוציא ממנו את מכת כינים ומדוע? כי הכרת הטוב היא גם לדומם וכך, מובא בגמרא (במסכת תענית ה): משל הדבר למה הוא דומה לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב, עייף וצמא מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו, אכל מפרותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך אמר: אילן אילן במה אברכך, פירותיך מתוקים, צילך נאה, אמת המים עוברת תחתך, אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. 
והנה האילן הוא דומם ואינו מבין, אך זהו יסוד גדול שגם לדומם חייב להיות הכרת הטוב כדברי הגמרא (בבבא קמא עמוד צב) בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן.  התורה הקדושה, מצווה אותנו (דברים כג׳) לא תתעב מיצרי כי גר היית בארצו. ואם נשאל מה עשו לנו המצרים, כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכמה רדו והתאכזרו בנו, אך שני הדברים הללו אינם קשורים, הרע שעשו לנו הוא דבר אחד והחסד שעשו עימנו שהתארחנו בארצם זה דבר שני. 
והנה, אחד הדברים החשובים לתיקון הנפש בימים אלו להביא את הנפש לשלמות, כי כאשר הכרת הטוב חלשה אצל האדם, אינו מרגיש מחויבות כלפי כלום ואז נהיה כשדה קוצים, אשר ניצוץ קטן של יצר הרע מבעיר אש גדולה של תאוות וקלקול וחורבן במידת היסוד וכאשר הכרת הטוב חזקה אצל האדם יש לאדם כוח להתגבר על היצר ולנצח את התאוות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments