שבת, יולי 20, 2024
Homeדבר הרביומא דהילולא של רבנו הקדוש האור החיים רבי חיים בן עטר זצוק"ל

יומא דהילולא של רבנו הקדוש האור החיים רבי חיים בן עטר זצוק"ל

לאחי ורעי ה' עליהם יחיו.
הנה יום זה יום מיוחד, יומא דהילולא של רבנו הקדוש האור החיים רבי חיים בן עטר זצוק"ל. וידוע, שביום שנפטר רבי חיים בן עטר נולד מו"ר זקננו רבנו חיים פינטו זצוק"ל הגדול.
והנה מעלת וגדולת רבנו האור החיים גדולה ביותר ונשמתו נשמה רמה וזכה שתורתו מקובלת על כל אחינו בני ישראל בכל הזמנים ובכל העדות.
ואחד מן הסודות הגדולים אשר תיקן לנו וייסד לנו רבנו האור החיים הקדוש זה המינהג לשים פתק עם בקשה בכותל המערבי.
וידוע המעשה על החיד"א, שהיה תלמיד של האור החיים והחיד"א הקפיד שלא להנות מהתורה הקדושה במאומה. ובשביל פרנסתו היה לו חמור, אשר היה מעביר בו סחורה ממקום למקום בעיר והיה חי בצנעה ובפשטות ושום אדם מאנשי ירושלים לא ידע על מעלתו הרמה של החיד"א. והנה כמה ימים אחרי פטירת רבו, האור החיים הקדוש, מת חמורו של החיד"א וכך נשאר החיד"א בלי פרנסה. והנה באותו רגע נזכר החיד"א שרבו הגדול האור החיים הקדוש, לפני פטירתו, נתן לו נייר מקופל וביקש ממנו ללכת לכותל ולשים את הפתק הזה בכותל, דבר שלא נשמע כמותו לשים פתק בכותל. באותו הרגע אמר החיד"א, זה הזמן לקיים את דברי רבי האור החיים, רץ מהר החיד"א לכותל ושם בין האבנים את הפתק ומשם נכנס החיד"א לאחד מבתי המדרש בירושלים. איך שנכנס החיד"א, ראש הישיבה של אותה ישיבה שהיה קדוש עליון, הסתכל על פני החיד"א ומיד צעק: יש בפניך אור גדול, איזה מצוה עשית היום? מה המעשה אשר הביא אותך לאור גדול על פניך?, ענה החיד"א: לא עשיתי אף דבר חריג ושום מצוה חריגה, חייב אותו הראש ישיבה: תספר לי כל מה שעשית היום, סיפר לו החיד"א בתמימות שהוא תלמידו של האור החיים הקדוש והמשיך וסיפר על הפתק שביקש האור החיים לשים בכותל המערבי. מיד עמד אותו צדיק על החיד"א: תיקח אותי מיד לכותל למקום אשר שמת את הפתק. לקח אותו החיד"א, הגיעו למקום והוציאו את הפתק היחיד אשר היה מונח בכותל, כי עד אותו זמן שום אדם לא הניח פתק בכותל, הוציא הראש ישיבה את הפתק ומצא כתוב שם בכתב ידו של האור החיים הקדוש: שכינה קדושה תעזרי ותבקשי רחמים על תלמידי החיד"א. מאותו היום התפרסם החיד"א בעולם ומאותו היום נהגו כל קהילות ישראל לכתוב את צרתם ובקשתם בפתק ולשימו בין אבני הכותל המערבי.
כוחו של האור החיים גדול ביותר ומעלתו רמה וזכותו עומדת עם כל הלומדים את תורתו. ובודאי בימים אלו עומד ומלמד זכות בשמים על אחינו בני ישראל המצויים בצרה ובשביה. נייחד מחשבתנו ובכח המחשבה נעלה את כח מבוקשנו כעין על דף ונדליק נר לעילוי נשמתו ונלמד מעט מתורתו ונצייר גם מי שאין באפשרותו לשים פתק בכותל כעין ששם בכותל המערבי ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.
ובבקשה יעתירו בעדי ובעד ביתי ונזכה להתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות בקרוב ממש.
 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments