יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרביומא דהילולא של מור זקנינו רבנו משה אהרון פינטו זצוק״ל

יומא דהילולא של מור זקנינו רבנו משה אהרון פינטו זצוק״ל

כשמתבוננים אנו וחושבים ממעלות הסבא הקדוש, ומחפשים את המידה המיוחדת, אשר השתבח בה מוצאים אנו, את מידת התמימות ובכוח מידת התמימות, זכה מור זקנינו לדברים נשגבים. 
וידוע דברי חכמים, שאחת המלחמות של היצר בדורינו אנו, להחליש את כוח התמימות בהקב״ה. וידוע מה שמובא בנביא מלכים ב׳, המעשה בחזקיהו המלך, שחלה והלך למות, ובא ישעיהו הנביא לבקרו ואמר לו: כה אמר ה׳ צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה, ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה׳ וכך אמר חזקיהו המלך: אנא ה׳ זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעינך עשיתי. והנביא ממשיך ומספר, שישעיהו הנביא לא הספיק לצאת אל החצר התיכונה ודבר ה׳ היה אליו לאמור, שוב ואמור לחזקיהו, שמעתי את תפילתך ונוספו לו 15 שנים לחיות. ומובא בפרקי דרבי אליעזר פרק נ״א, שמיום שנבראו שמים וארץ, לא היה אדם חולה שעמד מחוליו עד שבא חזקיהו, מלך יהודה ועמד מחוליו, וכל זה השיג, בזכות מידת התמימות, שהיתה אצל חזקיהו המלך. וכשנדקדק במילים שאמר חזקיהו המלך ״אנא ה׳ זכור את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם״ – באמת ובלבב שלם- פירושו תמימות אם כן, החולה הראשון שהיה בעולם והתרפא, חזקיהו המלך זכה לזה, בזכות מידת התמימות. אין מעלה גדולה ומיוחדת, ממעלת התמימות וכמו שכתוב בפרשת השבוע, בפרשת שופטים ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ ועל יעקב אבינו שדמות פניו חקוקה על כיסא הכבוד נקרא ״יעקב איש תם״ וידוע, שיעקב אבינו תיקן את חטא אדם הראשון ומה חטאו של אדם הראשון? ששמע לעצת הנחש, שהנחש היה ערום וערמומי ויעקב, איש תם, בא לתקן את חטא העורמה ולכן, בראש השנה,  שזה יום חטאו של אדם הראשון, תוקעים בשופר, שתקיעת שופר מסמלת את הפשטות והתמימות וטוהר הלב.
וידוע המעשה, על הסבא הקדוש רבי משה אהרון פינטו זצוק״ל, שקיבל על עצמו הסגר של 40 שנה, לא לצאת מפתח ביתו. באותו זמן, הסבא הקדוש, גר בעיר מוגדור, מחלת השחפת הכתה חללים רבים בעולם ובאחינו בית ישראל ועדיין לא נמצא תרופה ומזור למחלה זו, כל יהודי הקהילה חששו על הרב הצדיק והקדוש, שלא יוצא מפתח ביתו והסיכון הרב שיילקה במחלה זו. התכנסו בית הדין ודנו מה לעשות עם הסבא הקדוש לחייבו לצאת מביתו, לפחות פעם ביום. נמנו וגמרו לשלוח את אב בית הדין, רבי אהרון חסין, שילך לבית הצדיק ויורה לו, שבית הדין פסק בפסק הלכה, להורות לו לצאת מביתו, פעם ביום.
רבי אהרון חסין יצא לבית מור זקנינו, ישב עימו, דיבר עמו דברי הלכה ודיברי אגדה. שסיימו לדבר, שכח למה בא, וכך, פעם שניה ושלישית, בא לדבר על הפסק הלכה, שהסבא הקדוש חייב לצאת מהבית ושכח למה בא; אחרי מספר פעמים, הבינו בבית הדין שמשמים יצא הדבר וששלוחי מצווה אינם ניזוקים ושלא יקרה לצדיק אף רע וכך, המשיך מור זקנינו את ההסגר שגזר על עצמו 40 שנה.
בע״ה בכוח התמימות והנחישות, יהיה מליץ יושר בעדינו, בעד משפחתינו, בעד קהילתנו, בעד כל כלל ישראל, יעלה לפני כיסא הכבוד וימתק הדינים ויסיר המסכים ונזכה לגאולה ולישועה ולרפואה שלמה בקרוב.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments