יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרביומא דהילולא של הבבא סאלי - ותפילה קדושה

יומא דהילולא של הבבא סאלי – ותפילה קדושה

 חזון יאשיהו – ג׳ בשבט תשע״ו 

ערב ההילולא של מור זקננו הקדוש רבי ישראל אבוחצירא זצוק״ל.

הנה, מצאנו בגמרא (עירובין נ״ד) מעשה ברבי פרדא שהיה לו תלמיד שהיה קשה הבנה, ורב פרדא היה חוזר לו הרבה פעמים על כל חידוש תורה, עד שהתלמיד היה מבין את הדבר תורה. באחד הימים, רב פרדא היה ממהר למעשה מצווה אחר, אך בכל זאת הגיע ללמוד עם התלמיד. רב פרדא לומד, חוזר פעם ועוד פעם וכך מספר פעמים והתלמיד, אינו מבין מאומה. שאל אותו רב פרדא: מדוע אתה לא מרוכז במה שאני משתדל ללמד אותך? ענה התלמיד ואמר: כל פעם אני פוחד שמא עכשיו תסיים ללכת לדבר מצווה שיש לך, ולכן אינני מרוכז במה שאתה מנסה ללמד אותי. עצר רב פרדא ואמר: אני אשב איתך פה, עד שתבין את השיעור והלימוד של היום. והגמרא מספרת שרב פרדא חזר 400 פעמים על הדברי תורה, עד שהתלמיד הבין. כשסיים רב פרדא ללמוד עם התלמיד, יצאה בת קול מהשמים ואמרה: רב פרדא תבחר אחד משני דברים, או שתחיה 400 שנה, או שאתה ובני דורך תזכו לעולם הבא. אמר רב פרדא: מעדיף אני, שאני ובני דורי נזכה לחיי עולם הבא. יצאה בת קול מהשמים ואמרה: זכית בזה ובזה, גם תחיה 400 שנה, וגם אתה ובני דורךמקובלים לחיי העולם הבא.
והנה גמרא זו תמוהה ביותר, על זה שחזר 400 פעמים לתלמיד, יכול לזכות את כל הדור לחיי עולם הבא? ודאי היו שם אנשים עם חטאים, עם עוונות וכן אנשים שלא ראויים לחיי עולם הבא, איך רב פרדא מביא את כל בני דורו לחיי עולם הבא? ונראה לבאר הדברים על פי הגמרא(כתובות דף ק״ד): בימים האחרונים של חייו של רבי הקדוש, עמדו תלמידיו ואוהביו ואמרו: מי שיאמר שרבי נפטר, ידקר בחרב. וכאשר רבי נפטר, בר קפרא הגיע בפני כולם הסתובב ובכה, קרע את בגדיו ובכה. אנשים צעקו ואמרו לו האם רבי הקדוש נפטר? אמר להם אתם אמרתם, אני לא אמרתי.
וצריך להבין, דורו של רבי היה דור של צדיקים וחסידים, דור שזכו שרבם יהיה רבנו הקדוש, דור שזכו שהמשניות נחתמו בהם, מה הדברים אשר אומרים מי שיאמר רבנו הקדוש נפטר ידקר בחרב, ״הרי מי גבר יחיה ולא יראה מוות״?! אלא, צריכים לבאר ולהבין הכוח של הרב ושל הצדיק מעורה ושזור עם בני דורו, וככל שהצדיק גדול וקדוש ובעל מעלות ובעל מסירות נפש ואהבת ישראל, כך הכח שלו יותר דבוק ומושרש עם עם ישראל. וכאשר רע לצדיק, רע לעם ישראל, וכאשר רע לעם ישראל רע לצדיק. וכאשר הצדיק בהתעלות אף עם ישראל בהתעלות, וכאשר עם ישראל בהתעלות אף הצדיק בהתרוממות. וגם אם הצדיק נפטר מן העולם, אך תורתו ומעשיו נמצאים בליבותיהם של עם ישראל, הצדיק נחשב ונקרא חי וכמו שהתורה אומרת לנו שיעקב אבינו לא מת ״מה זרעו בחיים אף הוא בחיים״ ועל פי יסוד זה מובן, רבי הקדוש שייסד את המשניות והיה רבם של כל עם ישראל, בני דורו אמרו מי שיאמר שמת, ידקר בחרב; ׳מת׳ – מלשון מוות רוחני ונתק מהמשך הקשר שלו עם הדור, כי צדיק שנפטר, כל עוד שבני דורו קשורים בו ובתורתו, עודנו חי. ולכן, הזהירו את כל בני הדור, להישאר קשורים בתורתו ובמעשיו של רבנו הקדוש. 
וזה עומק דברי הגמרא, בעניין רב פרדא שביקש בעד דורו עולם הבא וזכה גם ל-400 שנה של חיים וגם לדורו עולם הבא, כי הצדיק קשור עם הדור ומטהר את הדור ומזכך את הדור כפי שרבי שמעון בר יוחאי עמד והכריז יכול אני לפטור את העולם מן הדין.
והנה, כאשר עומדים ביומא דהילולא של הסבא הקדוש, שאמונתו וצדיקותו וההשפעה וההשראה שהשאיר על מי שזכה לראותו, עדיין פרה ורבה בעולם הצדיק כחי עימנו ומליץ יושר בעדינו בשמים.


 וזוהי תפילה מיוחדת שתיקן כבוד מו״ר עט"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א  לאומרה ביום ההילולא של רבנו ישראל אבוחצירא הבבא סאלי:

״יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות שאנו מדבקים בתורת אבותינו הקדושים ומשתדלים לשתות בצמא את דבריהם, שיקויים בנו וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, ואל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני וראה בשברון ליבי וקיים בי וזכרתי להם ברית ראשונים כי אל רחום ה׳ לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם ותן בי כוח לעובדך באמת וראה בשברון ליבי וגאלני גאולה שלמה ישראל נושע בה׳ תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמו עד עולמי עד אמן סלה.״

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments