יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרביום כיפור - זמן של חשבון נפש

יום כיפור – זמן של חשבון נפש

לאחי ורעי האהובים והחביבים ה׳ עליהם יחיו.  
הנה מתקרבים ובאים אנו לפני היום הגדול והנורא יום הכיפורים אשר פחד החרדה ואימה ויראה אוחזים בכל מי שנפש יהודי בו. חרדת יום הדין נמצאת בכל מקום גם כאשר מסתכלים על העצים והאבנים רואים את אימת הדין הנמצאת בכל מקום. 

מי שיעשה חשבון נפש אפילו הקטן ביותר על השנה אשר עברה, פחד ואימה יאחז בו, הכל נכתב ונחתם בימים הנוראים של השנה החולפת. כמה תפילות כמה דמעות וכמה שיברון הלב צריך להיות בליבנו לפני היום הגדול והנורא הבא עלינו לטובה.

 ובטוחים אנו ויודעים שכל הדמעות והתפילות עולים ויעלו לפני כיסא הכבוד וימתקו הדינים וישפיעו שפע רב מכל העולמות. הנה חשבנו ביום זה לחזק בליבנו ובלבבות אהובי וחביבי יסוד גדול, כולנו מדברים, רוצים, משתוקקים ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים אך המרחק בין הרצון והשתוקקות למציאות רחוק ביותר,הרצון נשאר ברוב הזמנים בקשה להתקרב אך לא מיושם בפועל בקרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. 

הנה עבר חודש אלול, עבר ראש השנה, אנו באחריתם של עשרת ימי התשובה ונשארים עם קבלות ורצונות אך בלי מעשים וזה הזמן בעת נעילת שער, שעות ספרות לפני היום הגדול והנורא לעבור מקבלות ורצונות למעשים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים ולהתקרב קרבה אמיתית לקב״ה, וידוע מה שאומר הקב״ה לכנסת ישראל ״ שובה אלי ואשובה אליכם״ אנחנו צריכים לשוב ראשונים לקב״ה ואז הקב״ה ישוב אלינו ויעזרנו וישפיע עלינו שפע כבתחילה ומחויבים אנו לפתוח פתח כפיתחו של מחט והקב״ה יפתח לנו פתח כפתחו של אולם. אם נשב ונחכה לדברים שיקרו לבד לא יקרה כלום ועוד יום כיפור יחלוף ויעבור ומי יודע מה יהיה. 
אנו חייבים לצאת מקיבעון הדעת ומעול הרעיון. להיות הראשון המתקרב לקב״ה וזה עומק הפיוט  ״ לולא אמירתך שובו והשובה היה כרב חובל נכנע למצבו״. גם רב חובל המנוסה ביותר במצבים קשים נכנע למצבו אך לנו יש את ההבטחה מהקב״ה אתם תתחילו את הצעד הראשון ואשובה אני אתן לכם את הכוח להמשיך ולכן אנחנו מחויבים להתחיל את הצעד הראשון ומי שלא התחיל את הצעד הראשון, אלו הם השעות להתחיל בפועל ולא בדמיון את הצעד הראשון. וכבר מצאנו לעתיד לבוא שהקב״ה יביא את הגאולה ויגאל את עם ישראל.

עומדים ואומרים אומות העולם לקב״ה למה רק לעם ישראל יש גאולה ויש עתיד וישועה, עונה להם הקב״ה הצעתי לכם במתן תורה  לקבל על עצמכם את התורה ולא רציתם. אם נסתכל מה ההצעה שהציע הקב״ה לאומות העולם במתן תורה, לכל אומה הציע מצווה אחת ויחידה ״לא תגנוב״ לאומה אחת, ״לא תרצח״ לאומה שניה, בקשה אחת ויחידה ביקש הקב״ה שזה פיתחו לי כפיתחו של מחט וגם את זה לא רצו לקבל. אם היו הולכים פסיעה אחת לקראת הקב״ה והיו מתחילים ״שובו״ היו מקבלים מהקב״ה ו״אשובה״. 

כך מצאנו אצל אליהו הנביא בשנות הרעב,  ראה אליהו הנביא ילד יהודי זרוק על הריצפה ועומד למות כל רגע מרעב, אמר לו אליהו הנביא בני אמור ״שמע ישראל״ ואתה ניצל מהרעב ולא תמות, מייד הוציא הילד פסל של עבודה זרה חיבקו ונישקו ויצאה נשמתו.

 היצר הרע חוסם את האדם מהצעד להתקדם וללכת פסיעה אחת לקראת אלוקי ישראל. אנחנו מחוייבים ביום זה להתנתק מהיצרים להשיל מעלינו את המידות הרעות ולדבוק באבינו מלכנו.

 בעזרת השם נזכה לרחמים ולבשורות טובות ושנה מבורכת, שנראה בה את האמת ונינצל בה מגזרות קשות ורעות ״הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו״. מודים אנחנו לקב״ה על כל הטוב אשר גמלנו נזכה בעזרת השם לבשורות טובות ישועות ונחמות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments