יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeמאמריםידיה שילחה לאביון

ידיה שילחה לאביון

מצוות צדקה גדולה ונשגבה לאין ערוך, ויש לאדם לבקש אחריה ולקיימה כראוי וכנכון.

והנה מכוונת המצווה ע"ד הפנימיות, שהמטבע כסף, מכוון כנגד י' של שם הוי"ה, ה' כנגד חמש אצבעותיו של הנותן, ו' כנגד זרועו של הנותן, וה' אחרונה, כנגד חמש אצבעותיו של העני מקבל.

על כן יראה המהדר במצוות, להקדים הוא לתת להעני, כדי שיהיה השם כסדרו, ולא ימתין עד יפשוט העני את ידו ויקדים ה' אחרונה לשם.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments