יום שלישי, מאי 21, 2024
Homeדבר הרבחילול ה'

חילול ה'

יזהר האדם מחילול ה' ויותר מכל דבר אשר יש בו החשש הקטן ביותר מחילול ה' ירחיק את עצמו בכל כוחו.
ואמרו חז"ל (במסכת שבת דף נ"ו) שתיקון על חילול ה' רק המיתה היא מכפרת.
והנה דבר פלא, מצאנו בדוד המלך ע"ה כאשר נפטר מן העולם לא זכה לעלות לגן עדן העליון אלא היה בגן עדן תחתון וכששלמה סיים לבנות את בית המקדש זכה ועלה לגן עדן העליון למקום הנאה והיאה לדוד מלכנו.

וקשה מדוע, הרי דוד המלך היה גדול הבעלי תשובה, כמה הצטער והתענה לעשות תשובה על מעשה בת שבע ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים ואף מעשה בת שבע דוד לא חטא משום שכל היוצא למלחמה משבט יהודה היה נותן גט כריתות לאשתו?.
אלא דוד המלך היה בידו חשש חילול ה' במעשה בת שבע ודוד מלך ישראל חי וקיים ועל חילול ה' המיתה היא הכפרה ואצל דוד המלך לא היה מושג של מיתה, לכן לא יכל לתקן ולהשלים על פי המידה הגבוהה והמיוחדת של דוד המלך את החשש של חילול ה' אשר בידו. ולכן נשאר בגן עדן התחתון עד אשר שלמה בנו סיים לבנות את בית המקדש ואז היה קידוש ה' גדול והקידוש ה' הזה תיקן את החילול ה' הקטן אשר נגרר ואז דוד יכל להכנס לגן עדן העליון.

נמסור נפש בכל כוחנו ונרבה בכבוד שמים בעולם ונתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. ונשתדל בכל כוחנו להרחיב גבולות התורה ולקדש שם שמים ברבים.
ברוך המקדש שמו ברבים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments