יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבמסר חשוב ואישי מכבוד האדמו"ר עטרת ראשנו הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

מסר חשוב ואישי מכבוד האדמו"ר עטרת ראשנו הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

לאחיי ורעיי האהובים והחביבים, ה׳ עליהם יחיו!

הנה, ימים אלו הם ימים שהשתיקה יפה להם ולכל דבר יש עת וזמן ומה שהשכל לא יעשה הזמן יעשה ואת כל התלאה שעברה עלינו ועל קהילתנו הקדושה יסופר עד דור אחרון ויוחק בספר לזיכרון עולם, ובוודאי שברבות הימים, האמת תהיה נשאת על ראש תפארתינו ועוד ינובן בשיבה דשנים ורעננים יהיו. אך צריכים לחזק עצמנו, כל מי שרואה ומרגיש עצמו חלק מקהילת קודש שובה ישראל, בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, כי זו הדרך שבה נראה אור ויד עובדי ה׳ תהיה על העליונה.
זו מערכה רחבה שאנו חלק ממנה, מלחמת קודש, אשר עליה נאמר בימי החשמונאים: ״מי לה׳ אלי״ ובוודאי שאבותינו ורבותינו הקדושים, עומדים ומגינים ומצילים ומלצי יושר בשמים עלינו ועל זרעינו ועל זרע זרעינו עד עולם וברית כהונת עולם ניסך על כל מי שעמד ועומד במרוצת הדורות, איתן בנסיונות קיומיים כלליים, של כלל עם ישראל, עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע.
הנה אחיי ורעיי, מתחילת הימים המורכבים, אשר כפו עלינו, השתדלנו לעמוד בפרץ, במתי מעט, בלי לערב ולשתף אף אדם מקהילתנו הקדושה ובוודאי לא, את הקהילה בתור קהילה, למרות כל המים הזדוניים אשר עברו עלינו, עמדנו, ימים כלילות, ביסורים אכזריים אשר שום אדם לא התנסה.
בארץ, אשר חרטה על דיגלה את החירות, היינו כצאן לטבח באין מושיע ובלי רחם ובלי אוזן קשבת לשמוע את שלנו ואת אשר על ליבנו ואת אשר בידנו; ובכל פעם אשר הבינו והרגישו שהאמת עומדת לצאת לאור, אטמו חתמו וסתמו בדרך אשר אינה מקובלת ואינה ראויה בשום דת ובשום משפט בעולם.
וצועקים אנו בשער בת רבים בצעקה, צעקה מהפה, מהיד, מהלב ומעומק הנשמה, שלא נעשתה איתנו לא חקירת אמת, לא בירור אמת ולא משפט צדק וכבר אמרו לנו רבותינו, שיש דין למטה, אין דין למעלה וכאשר אין דין למטה, יש דין למעלה וסיפורים, כסיפור אשר עבר עלינו, קוראים אנו רק במדרשים ובסיפורים אשר היו בימי חורבן הבית ומבקשים אנו מכל בני קהילתנו הקדושה ומכלל עם ישראל להעתיר בעדי להנצל מהמחלה הנלחמת בחיי ולראות את אחרית הנסיון איך שהאמת יוצאת לאור ומקווים ומצפים אנו ומתפללים לקב״ה, שמי שהיה חלק מזה יקום ויודה על האמת וכך ימנע סבל עצום מן החיים ומן המתים
וגם אם יעלה בדעת אדם לשאול ולומר על זה שהודנו על שוחד ח׳ו חוזרים על המילים שאמרנו במקום המשפט: ׳אני מודה שאם זה שדווחתי לאף בי אי ולניצב במשטרת ישראל על הכסף הזה שנתתי, אם זה נקרא שוחד, אני מודה בשוחד כזה׳ וחוזרים אנו ואומרים שכל מילה אשר אמרנו יש לנו ראיות וחיזוקים ותמיכה ואבן מקיר תזעק וימים יגידו. וכמו שביקשנו במקום המשפט להביא בפני אותו שופט את הראיות לשוחד והכל היה אטום חתום וסתום ורק פזמון אחד שמענו: אם תדברו כל הסכם ישבר והרבנית תהיה צפויה שנים רבות להתמודד במשפט ארוך.
בע״ה למתק את הדינים בעולם, כי זהו זמן של מיתוק דינים ואהבת חינם, מעדיפים אנו, שאנחנו ובני קהילתנו, לא יתגוששו עם הלעג השאננים הבוז לגאי יונים את האמת נדע ונשנן אותה לנו לבנינו ולזרעינו עד עולם ונמנע לרדת למקומות הנמוכים ולשקרים הנאמרים, חדשות לבקרים, אנשי דמים ומרמה ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישעותך.
וידעו אחיי ורעיי, שפעם אחת הסכימו לשמוע את אשר אמרנו בתחילת הדרך ורק שני דברים שמעו, ותרעש הארץ ותגעש, ואם היו בודקים מלכתחילה כל מילה שאמרנו, הדברים היו הפוכים מיסודם והיריעה עוד ארוכה ועוד רבים נמצאים בתוכה.
אך עיקבתא דמשיחתא האמת שתהיה נעדרת נשאיר אנו את האמת החיצונית והגשמית והמערכתית בידי יודעי המלאכה ואנו נמשיך בתורה, במצוות, בחסד ובמעשים טובים וידוע, שאת החושך, אי אפשר לדחוק על ידי מקל, אלא רק על ידי שמגבירים את האור. נתחזק בהרחבת קהילתנו בעולם ונחדד בדעתינו את אשר אנו אומרים, בימים הנוראים הממששים ובאים, נפלה נא ביד ה׳ כי רבים רחמיו.
ומבקשים אנו מאחיי ורעיי, העתירו בעדי ובעד ביתי ובעד משפחתי כי את צרה היא ליעקב ובזכות אבותינו ורבותינו ורבנו האר״י הקדוש, שהיום יום הילולתו, נזכה לראות, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.
ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments