יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבזכות רשב"י - ל"ג בעומר

זכות רשב"י – ל"ג בעומר

דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א ליום ראשון ז' אייר התשע"ו

תניא אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומנו  רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו בני מי העלך? אמר לי דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי‏ (גמרא ביבמות קכא).

והנה גמרא זו נראית גמרא רגילה ופשוטה, אבל כשנתעמק אפשר לבאר סודות תורה עצומים שטמונים בגמרא זו, ונראה לבאר את הדברים :

א') רבן גמליאל נוסע בים ובדיוק מזדמנת לו ספינה שהוא רואה, ובה בדיוק נמצא רבי עקיבא. הרי דבר זה, זה לא מעשים שבכל יום שבדיוק עוברת ספינה שרבן גמליאל עליה, ובדיוק ספינה אחרת רבי עקיבא נמצא בה, זה לא דבר שנראה פשוט ודברים שבכל יום.

ב') נחשול של ים קם וספינתו של רבי עקיבא טובעת, ומה עם ספינתו של רבן גמליאל שנמצאת ליד, איך היא לא טבעה? איך היא לא הייתה בסכנה, רק ספינתו של רבי עקיבא  הייתה בסכנה?

ג') והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו  רבי עקיבא, מדוע לא אמר הייתי מצטער על תלמיד חכם שבה רבי עקיבא? למה היה צריך לומר ומנו ומי הוא?

וכן מה ראה רבן גמליאל הנשיא לשאול את רבי עקיבא בני מי העלך? הלא ברור הרבה דרכים למקום להינצל מכל צרה, אם כך מה הפירוש מי העלך, היה צריך לשאול בני איך עלית?

 ורבי עקיבא עונה לרבן גמליאל ואומר לו דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי.

והנה אפשר לבאר ולומר, רבן גמליאל ורבי עקיבא היו באותו דור. וזה היה דברי רבן גמליאל שפעם אחת הייתי מהלך בספינה, הספינה זה הדור של רבן גמליאל ורבי עקיבא. היו בה רבן גמליאל היה בספינה שלו, הוא היה הקברניט של הישיבה שלו של הדרך שלו של התלמידים שלו. ורבי עקיבא גם הוא היה בספינה, והוא היה הקברניט והמוביל של הספינה שלו של הישיבה שלו של התלמידים שלו.

וכמו שמובא באר"י הקדוש שיש שתיים עשרה שערים בשמים, לשתיים עשרה סוגים של תפילות, ושתיים עשרה מנהגים של תפילות. וכן יש שתיים עשרה שערים בשמים לתורה שבכתב, ושתיים עשרה שערים בשמים לתורת הקבלה.

וזה העשרים וארבע תירוצים שרבי שמעון היה עונה לרבי פנחס בן יאיר על כל שאלה ושאלה שהיה שואל, כנגד שתיים עשרה שערים של תורה שבכתב, ושתיים עשרה שערים של תורת הקבלה. וכך גם רבי עקיבא הייתה לו את האוניה שלו את הישיבה שלו את הדרך שלו, ורבן גמליאל היה לו את הדרך שלו את העבודת ה' שלו ואת הישיבה שלו.

ומסתכל רבן גמליאל על הדרך של רבי עקיבא ועל האניה של רבי עקיבא, ומה רואה רבן גמליאל? רבן גמליאל הצטער צער גדול על הספינה של רבי עקיבא, העשרים וארבע אלף תלמידים של רבי עקיבא שטבעו ומתו באותה ספינה. ורבן גמליאל הצטער צער גדול על האוניה של רבי עקיבא, על הישיבה של רבי עקיבא שנראה בעין שנחרבה אחרי שמתו לו עשרים וארבע אלף תלמידים.

ומה הצער הגדול שהצטער רבי עקיבא על תלמיד חכם שבה, ומנו? מי זה התלמיד חכם? רבי עקיבא, שברבי עקיבא היה בו כח גדול של תורה, עשרים וארבע אלף תלמידים מסמנים את העשרים וארבע שערים שיש בשמים, כנגד תורה שבכתב וכנגד תורת הקבלה שזה י"ב שערים וי"ב שערים.

ואז שואל רבן גמליאל את רבי עקיבא מי העלך? עומק השאלה בזכות מה ניצלה בסוף הישיבה, האניה שלך? רבי עקיבא עונה לרבן גמליאל דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל, מה זה גל? ל"ג בעומר, כל ג"ל בזכות שרבי עקיבא מינה והסמיך את רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר לתורתו, ולדרך ה' שלו בזכות ל"ג בעומר מלשון גל וגל.

כל שנה בל"ג בעומר שתורתו של רבי עקיבא נחנכה, תורת הקבלה ברבי שמעון בר יוחאי בזכות אותו דף שזה בגדר "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" בזכות זה, כל הספינה ניצלה וספינתו של רבי עקיבא לא נחרבה, וזו ישיבתו ודרכו ותורתו של רבי עקיבא.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments