יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבזהירות ממידת הכעס

זהירות ממידת הכעס

מעשה המובא בשער הגלגולים, אשר מספר אותו רבי חיים ויטאל זצוק"ל, המהרח"ו, תלמידו המובהק של רבנו האר"י הקדוש.
 
בשנת השל"ב, יצאנו אל השדה ועברנו על קבר גוי אחד קדמון, אשר מת יותר מאלף שנים וכשעברנו שם ביקש הגוי להזיקני ולהמיתנו והיו מלאכים רבים ונשמות של צדיקים שלא ישואר מימיני ומשמאלי ולא יכול לי, ויצווני מו"ר האר"י הקדוש שלא ללכת יותר בדרך הזאת של הקבר של הגוי, אך הנפש של הגוי הזה המשיכה ללכת אחרי, ובדרך כעסתי עם רבי יהודה משען ותחל נפש הגוי להתחבר בי ולא רציתי לשמוע דרשותיו של רבנו האר"י והתחיל רבי (האר"י) לבכות ויאמר הנה כל הנשמות הצדיקים והמלאכים הלכו להם על ידי הכעס ולפיכך שלטה בו נפש ההיא והלואי שיזיקוהו ויניחוהו חי, כי אוכל לרפאותו, אך ירא אני שימיתוהו וכל התורה והתיקון אשר לימד הארי את המהרח"ו ירד לטמיון. וכך ממשיך המעשה עד אשר תיקן האר"י הקדוש את תלמידו המהרח"ו והצילו.
 
הנה מעשה זה, יש בו לימוד גדול ביותר בכל ימות השנה ובעיקר בימים אלו אשר צריך להיזהר ביותר מן הכעס, אשר מחריב כל חלקה טובה והורס כל דבר טוב. וידע האדם כל עוד הוא לא כועס שום עיבור  של נשמה רעה, של רוח רעה, לא יכולה להתעבר בו, אך ברגע שכועס, נפתח דלת לכל הרוחות והמזיקים וכל מרעין בישין להתעבר בו. וכאשר אדם עומד ורואה שמכעיסים אותו ועומד מלכעוס, ידע שעיבור של נשמה קדושה עומדת להתעבר בו והיצר הרע מנסה בכל כח למנוע את העיבור הזה על ידי הכעס ואם יכעס יאבד התעברות נשמתו וחיזוק נפשו בדברים גבוהים ונשגבים.
 
לכן, בערבי שבתות ובערבי חגים השטן בא בכל כח להחטיא את האדם בכעס ועל זה נאמר: "לא תבערו אש בכל מושבותכם ביום השבת" ואיזה אש זו? אש של הכעס.  
וכך יכול האדם להינזק גם בעניין השידוכין, כי כאשר כועס מתעברת בו נשמה רעה והנשמה אשר הייתה מיועדת לאשה אחת לא נמצאת בו ואז אין זה בת פלוני לפלוני. ודבר הכעס נוהג בין באנשים בין בנשים, החורבן העצום והנורא אשר אין לו שני.
 
ואמרו חז"ל במסכת פסחים ס"ו: ריש לקיש אמר: כל אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. ולכן, יזהר וישמר האדם מן הכעס, אשר מביא חורבן עצום ולא יתן לכל מיני גיהנום לשלוט בו ויכין האדם את עצמו כלי שרת לפני המקום שהברכה תהיה שרויה עליו.
 
וכאשר ינצל מן הכעס, אפשר להעביר הימים האלו לטובה ולברכה ולא יפתח פתח לשטן לקטרג ולמצוא מקום של חולשה שיכול להיכנס ולהתחיל החורבן.
 
יעזרנו הקב"ה להיות כלי קיבול לקבל הברכה חיים עד העולם.
 

 

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments