יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבהתמודדות בזמנים של נסיונות

התמודדות בזמנים של נסיונות

חזון יאשיהו –  כ״ג בטבת תשע״ו

כאשר באים על האדם נסיונות, ישנם שתי דרכים להתמודד עם הנסיונות; דרך ראשונה, שהיא הדרך אשר בה ישכון האור, כאשר האדם חזק ומחוזק בתורה וביראת שמים ובכוחות נפש גדולים, אשר אסף וצבר לשעות ולימים קשים ואז, פודה הוא את הכוחות נפש האלו ואוסף אותם להתמודד עם המצבים, אשר באים עליו. ויש דרך שניה, כאשר האדם לא אסף מספיק כוחות ואין לו מצבורים של זכויות ויסודות איתנים בנפש, אז האדם מקבל משמים כוחות שאולים, כוחות שבאים לו בזכות אבות, או בזכות תפילות שאחרים מתפללים עליו והכוחות השאולים לזמן קצוב, עומדים איתו לתקופה מסוימת. 
אך ידע האדם, שבזמן שנמצאים אצלו הכוחות השאולים, אל לו לסמוך על הכוחות האלו ולהישען ולהיבנות עליהם, אלו כוחות זמניים, כוחות שאין להם יכולת להשאיר רושם לדורי דורות על נפש האדם. כוחות אלו, לשעתם בלבד, לחלוף ולעבור את מקום הסכנה ואלו הכוחות שהיו עם בני ישראל בארץ מצרים, כוחות שניתנו לנו בהבטחת הקב״ה לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים ועבדות ועינו אותם 400 שנה ובסיום ה- 400 שנה, מבטיח הקב״ה לאברהם, לגאול את עם ישראל. אם כך, בכוח ההבטחה של הקב״ה, בני ישראל קבלו כוחות שאולים ועברו את התקופה של השיעבוד. וזה עומק דברי הקב״ה למשה רבינו ״ושאלה אשה מחברתה״ ופרוש הדברים: ׳ושאלה׳, לשאול-להלוות כוחות, הכוחות לא בזכותם, אלא בתור השאלה(הלוואה) ולכן, לא מצאנו שנשאר זכר מהרושם של קריעת ים סוף אצל עם ישראל, אפילו שקריעת ים סוף היתה מהרגעים הגדולים והגבוהים שידעו עם ישראל ״ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה מרכבה״, אבל הרגעים הגדולים האלו, לא היו בכוחות עצמם, אלא בכוחות שאולים, מה שאין כן, במתן תורה, עם ישראל בנו את הבניין הנפשי והיו מוכנים עם כוחות נפש פרטיים לקבל את התורה וזה מה שאומר דוד המלך בתהילים : ״למנצח לעבד ה׳ לדוד אשר דבר ה׳ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה׳ אותו מכף כל אויביו ומיד שאול״ והנה פסוק זה תמוה, הרי דוד המלך מודה בראשיתו לקב״ה, שהצילו מאויביו, מדוע חוזר ואומר ״ומיד שאול״? אלא, צריך לבאר ולומר, שדרכו של דוד המלך היתה, להלוות כוחות מהשמים, עד אשר היה בונה כוחות פרטיים שלו. וכך מצאנו ״אחת שאלתי מאת ה׳ אותה אבקש״ שדוד המלך שואל ומלווה כוחות מהקב״ה ופה בפסוק דוד מודה לקב״ה שעזר לו להינצל מאויביו ומשאול- מהכוחות השאולים שעזרו לו להתמודד.
ויחזק האדם בנפשו השגות, עם כוחות שאולים, אלו השגות שלא נשארים חקוקים בנפשו לדורות, השגות כאלה, הם השגות זמניות, עד שמבטחים אותם עם כוחות פרטיים של האדם ולכן בימים אלו, ימי השובב״ים, ילחם האדם לחזק בנפשו את היסודות הבסיסיים של האמונה וירבה בלימוד תורה, נביאים וכתובים (תנ״ך) ובכל דבר יסודי, שמעורר את הנפש התמימה היהודית ולהתחזק בתמימות הנפש ובדבקות בהקב״ה.

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments