יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבהתבוננות וגדלות הבורא

התבוננות וגדלות הבורא

 

חזון יאשיהו – ח׳ בשבט תשע״ו

״וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ״.

הנה בני ישראל עמדו באותה שעה במצב חמור ביותר, המצרים שהיו אדוניהם ומשעבדיהם רודפים מצד אחד אחרי בני ישראל, ומצד שני המדבר מלא בחיות רעות ומהצד האחר הים. ובשעה הקשה הזו עומדים בני ישראל נבוכים, ופרעה ועבדיו מבינים ואומרים סגר עליהם המדבר, שעם ישראל סגורים מכל צד ואין להם לאיפה לברוח, ואז עומד משה רבינו ומתחיל להתפלל ולבקש מהקב״ה רחמים, אומר לו הקב״ה ״מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו״. ודרשו חז״ל ואמרו שאמר הקב״ה למשה תפסיק להתפלל. וצריך להבין, מדוע להפסיק להתפלל הרי אין דבר בעולם שעומד ליד כח התפילה, ובשעה קשה כזו שבני ישראל בסכנה עצומה ביותר, צריכים לעמוד ולהתפלל בפני הקב״ה?! אלא לומדים פה יסוד גדול, יש זמנים בחיי האדם אשר המעלה והגדולה ועבודת ה׳ באותם זמנים הם לא על ידי תפילה, אלא על ידי שאדם עומד ומתבטל לפני הקב״ה ומסתכל על כוחו וגבורתו של הקב״ה ומתפעל ממה רבו מעשיו, ואז זוכה להשיג את ההשגות הגדולות ומהשמים משפיעים עליו את בקשותיו וצרכיו. וכאשר האדם מגיע לדרגה זו, זוכה שהקב״ה מתפלל עבורו את התפילה שצריך ומשפיע עליו את בקשותיו, משום שאין דבר בעולם שניתן בלי תפילה.
וכך הגמרא, במסכת ברכות דף ז׳ אומרת: מניין שהקב״ה מתפלל, שנאמר ״ושמחתם בבית תפילתי״ ומה מתפלל, ״יהי רצון שיכבשו רחמיי את כעסיי ויגולו רחמיי על מידותיי ואתנהג עם בניי במידת הרחמים ואכנס להם לפנים משורת דין" ולדרגה זו מגיע האדם בשעות נשגבות, שמשאיר את התפילה לריבון העולמים והוא רק עומד ומצפה ומייחל ומדבק (עצמו )בגבורת וברוממות הבורא. 
וזה מה שהיה בקריעת ים סוף, הקב״ה מבקש ממשה רבנו ״מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו״ – זה לא הזמן לתפילה, יש דברים שמשיגים אותם רק על ידי השלכה על הבורא בגדר ״השלך על ה׳ יהבך״ וזה מה שנאמר ׳ובמורא גדול׳ זה גילוי שכינה שיגיע אדם למורא גדול בלי תפילה, אלא יראה את כח הבורא וידמיין בנפשו את השכינה.

וכך מצאנו אצל אברהם אבינו ״והאמין בה׳ ויחשבה לו צדקה״ – על ידי אמונה, בלי תפילה ובדבקות בגדולת הבורא, השיג אברהם אבינו מה שלא השיג באותה שעה, על ידי תפילה.

ולכן נחזק בנפשנו, שישנם דברים שרק על ידי ההשלכה על הקב״ה והתבוננות והדבקות בגדולת הבורא, מעוררים רחמי שמים, שהתפילה על האדם באה מאיתו יתברך.
ולכן ישתדל האדם בכל שבוע, לרכז זמן מסוים ובזמן הזה יעלה את כל מבוקשיו וכל דאבון ליבו ויצייר בנפשו את גדולת הבורא. וכך, ירומם וישפיע חסדים עליו משמים. ונזכה כמו שנושענו בקריעת ים סוף בגדר ״מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו״ שאף עלינו ישפיע הקב״ה חסדים מגדולתו ומבית תפילתו.

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments