יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת וישלח – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת וישלח – תשע”ה

פרשת וישלח

א.”וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו' ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו" (בראשית לב). במתנות אלו ששלח יעקב לעשיו התכוון לומר לו: אמנם לקחתי ממך את הבכורה תמורת נזיד עדשים, אך עכשיו שיש לי כסף, אני משלם לך את מלוא הסכום ומשלים את המחיר הפעוט.

ב. "כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי וגו'" (בראשית לד, ב) ורש״י אומר: "גרתי" יוצא בגימטריא תרי״ג, כלומר עם לבן גרתי ותרי״ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. למה בכלל היה צריך להזכיר שצדיק כמו יעקב אבינו לא למד ממעשיו הרעים של לבן. אלא הפסוק בא ללמד אותנו שאפילו אם אדם לומד מהרשע דבר טוב, יש בכך חסרון. ודבר זה רמוז בתהילים (א, א) ״אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים״, כלומר אשרי האיש שמעשיו הטובים אינם מגיעים מכך שראה רשע עושה עבירות ועל ידי זה התרחק מעבירות. אלא הדרך הנכונה מרומזת בהמשך הפסוקים ״והיה כעץ שתול על פלגי מים״ כלומר שמעשיו הטובים מקורם היו ״שתולים״ – מושרשים ומגיעים מתוכו, מתוך רצון תמים לקיים את דבר ה'.

ג. "ותרי״ג מצוות שמרתי” (רש”י) יש תמיהה עצומה, איך יכול להיות שיעקב שעליו אמרה התורה ״תתן אמת ליעקב" יגיד דברי שקר, הרי זה בלתי אפשרי שיקיים יעקב את כל תרי״ג המצוות, הרי הוא לא קיים את מצוות כיבוד אב ואם, וגם את כל המצוות התלויות בארץ? אלא אפשר לתרץ זאת על פי דברי חז"ל שמחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה. למשל, ישנו יהודי שמניח תפילין, אך אינו מכוון את כל הכוונות שצריך לכוון, ובצד אחר של כדור הארץ ישנו יהודי שמשתוקק בכול כוחו להניח תפילין, אך אינו יכול מאיזו שהי סיבה, אז הקב״ה מצרף את הכוונה והמעשה ועושה אותם מצווה אחת. וכך יעקוב אבינו, הוא רצה בכל כוחו לקיים את כל המצוות, אך לא היה באפשרותו, ולכן נחשב ליעקב כאילו קיים את כל המצוות.

ד. "ויהי לי שור וחמור" (בראשית לב ,ו) מה צריכים אנו ללמוד מכך? אלא כאן רמז יעקוב לעשו: שור וחמור מסמלים שתי דרכים בעבודת ה', השור היא בהמה גסה וכעסנית, ולעומת זאת החמור היא חיה שאינה עצבנית ויכולה לעמוד במקום אחד במשך שעות ארוכות, בניגוד לשור. וכך נבין את דברי הפסוק: יעקב רמז לעשו – אני מסוגל לעבוד את הקב״ה גם בבחינת שור – בהתלהבות, וגם בבחינת חמור – תמימות ורוגע.

ה. "עם לבן גרתי וגו' ויהי לי שור וחמור" (לב, ה-ו) יעקב התכוון לומר לעשו: אמנם אני שולח לך מתנה גדולה, אך דע לך שאת כל זה השגתי תוך עמל ועבודה קשה, ״אצל לבן גרתי״ ומתוך כך שעבדתי אצל לבן הגעתי ל״ויהי לי שור וחמור״ כי אין דומה אדם שהשיג את כספו בירושה או בדרך קלה לאדם שהתייגע על כל פרוטה ופרוטה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments