יום שישי, יולי 12, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שלח לך – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שלח לך – תשע”ה

פרשת שלח

א. "ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ" (במדבר, יד, לח), אפשר לפרש ולומר עפ"י מה שכתוב במשלי (יג, כג) "יש נספה בלא משפט" והגמרא (חגיגה ד:) מפרשת שיש אנשים שמתים בלא משפט. מספרת הגמרא שרב ביבי בר אביי היה חבר של מלאך המוות, יום אחד ראה רב ביבי שמלאך המוות שולח שליח ואומר לו: לך תביא לי את נשמת מרים מגדלת השיער, התבלבל השליח ובמקום להביא את מרים מגדלת השיער, הביא את מרים מגדלת הילדים, רב ביבי רצה לראות מה מלאך המוות יעשה עם אותה טעות שעשה השליח, אמר מלאך המוות לשליח להשאיר את הנשמה ולא להחזיר אותה לעולם הזה. שאל רב ביבי על פשר הדבר, וענה לו מלאך המוות שהרי כתוב "יש נספה בלא משפט”, ואת השנים שלקחנו לה – מוסיפים לשנות חייו של תלמיד חכם שמעביר על מדותיו. על פי זה אפשר לבאר, המרגלים הלכו לרגל את ארץ ישראל, כשחזרו ודברו לא טוב על ארץ ישראל, הקב"ה גזר עליהם מיתה, אבל מה יעשו עם החיים של המרגלים שמתו לפני הזמן, העבירו אותם ליהושע וכלב, וזה מה שכתוב "חיו מן האנשים”, הקב"ה לקח את החיים של המרגלים ונתן ליהושע וכלב. אבל הייתה בעיה, בחייהם של המרגלים היה טמון לשון הרע שדברו על הארץ ועכשיו יהושע וכלב לוקחים חיים של אנשים עם מדות לא טובות, לכן משה רבנו התפלל על יהושע – "יה יושיעך מעצת מרגלים" – מהעצה של המרגלים שהייתה בחייהם, ועכשיו קבלתה בחיים החדשים שלך.

ב. הילקוט ראובני אומר שהנשמה של כלב בן יפונה הייתה נשמת אליעזר עבד אברהם ולכן הוא הלך למערת המכפלה להתפלל בזכות אברהם אבינו שהיה עבד נאמן שלו, ולכן כתוב "ועבדי כלב" (במדבר יד, כד) לרמוז על אליעזר עבד אברהם. ויהושע בן נון קבל כוחו משרה, בהתחלה קראו לה שרי והקב"ה לקח את היו"ד ממנה וקראה שרה. האות י' היתה משוטטת בעולם ובוכה למה קפחו אותה, לכן הקב"ה שם את האות י' הזאת ליהושוע. וצריך לשאול, הרי על פי הקבלה זה בעיה לקחת שם מאשה ולתת אותו לאיש. אלא אפשר לפרש ולומר, כתוב שהגברים לא רצו להכנס לארץ ישראל כי הם אמרו – יש לנו את התורה הקדושה ולא צריך את ארץ ישראל, אבל הנשים כן רצו להכנס, ומשה רבנו דאג ליהושע בן נון שגם לא ירצה להכנס, לכן משה רבנו לקח י' של אשה ושם אותה אצל יהושע, כדי שיכנס בליבו הרצון להכנס לארץ ישראל כמו שהיה אצל הנשים.

ג.  המרגלים הולכים לרגל את ארץ ישראל ומביאים זמורה של גפן, כמ"ש בפסוק "ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים" (במדבר יג, כג). וצריך להקשות, למה לא כתוב על התאנה שהם הביאו "ויכרתו”, ועוד למה על הזמורה נופל לשון "ויכרתו”, הרי זמורה זה העץ שעליו גודלות האשכולות. ולמה הביאו רק ענבים תאנים ורימון, וכי חסר עוד פירות מארץ ישראל? אלא אפשר לפרש ולומר, זמורה מסמלת אדם שמחזיק את התורה, ענבים זה אדם שלומד תורה, המרגלים אמרו – אנחנו לא רוצים אנשים שיחזיקו תורה, אלא שכולם ילמדו תורה, "ויכרתו משם זמורה" רצו לכרות את אלו שמחזיקים את התורה, ולכן הביאו גם רימון המראה שאפילו הפשוטים בישראל מלאים מצוות כרמון, וטענו בכך שכולם צריכים ללמוד תורה כל היום, וגם הביאו תאנה לרמוז את דברי הגמרא שמי שחולם על תאנה תורתו משתמרת – הם רצו שכולם יהיו תלמידי חכמים. המלחמה של המרגלים עם משה הייתה, שהמרגלים רצו להשאר במדבר וללמוד תורה ושלא יצטרכו אנשים לעבוד ולפרנס את לומדי התורה.

ד. מדוע משה רבנו לא התפלל על שאר המרגלים שינצלו? אפשר לפרש ולומר, יהושע היה בבחינת כלי – מקבל, כלב בן יפונה גם כן היה בבחינת כלי מקבל, אבל שאר המרגלים היו נשיאים, כלומר היו המשפיעים, לכן משה רבנו סבר שעל נשיא שהוא משפיע אין לו מה להתפלל ולהשפיע עליו ורק על יהושוע וכלב שהם כלי יש ביכולתו להתפלל עליהם ולהשפיע.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments