יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת קרח – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת קרח – תשע”ה

פרשת קרח

א כשנתבונן במעשה קרח, נקשה: מה היה שורש רצונו ומלחמתו של קרח במשה ואהרון? אפשר לבאר ולומר: קרח רצה לעשות שינוי בתפיסת היהודית ובדת ישראל, התורה והמצוות זה דבר שצריך לעשות בפועל ואי אפשר להיות פטור ע"י הרצון בלבד או מחשבה בלב, יהודי מחויב לקיים את התרי"ג מצוות. קרח ועדתו רצו לערער את זה, ושיטתם הייתה שמצוות התורה והדת היהודית, מספיק שתהיה בלב האדם, לא צריך לפרוט אותם למעשים, ואלו היו דבריהם – "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" (במדבר טז, ג), שהדת והמצוות נמצאים בתוך הלב וזה היה כל טענתם.

ב. מדוע העלילו על משה רבנו עלילה של אשת איש? אפשר לפרש ולומר כך, מתי שמהרהרים דברים רעים על האדם, הרהור למטה פוגע במעלה שלו למעלה, מה עשו קרח ועדתו – קמו ואמרו על משה רבנו שהיה עם אשת איש, ודאי שזה לא נכון, אבל היה על משה רבנו רינון למטה, הם רצו לפגוע בו בשמיים למעלה, שכוחו של משה יפחת. ומתי שכוחו ירד, הם יעלו ויצליחו, אפילו שזה שקר ועלילת דברים, אבל הרינון הזה יוריד את מעלתו של משה.

ג. ציפוי המזבח היה עשוי ממאתים וחמישים מחתות של אנשי קרח, וחשבנו להקשות: עיר הנדחת שרוב אנשיה עבדו עבודה זרה, כל מה שנמצא בעיר אסור להשתמש בו וצריך לשורפו, בגלל העבירה הקשה שנעשתה בעיר הזאת. אם כן אותם מחתות שהשתמשו בהם אנשי קרח לחלוק על משה ואהרון, איך ציפו בהם את המזבח, היה צריך לשרוף אותם. אלא ציפו את המזבח דווקא בהם כדי שיבואו הדורות הבאים ויראו את המחתות ויזכרו מה קרה במחלוקת קרח ויהיה מכך קידוש ה'.

ד. העוון החמור של קרח הוא שנסה לערער את האמונה במשה רבנו, על ידי סיפורים שונים ומשונים, דברי שקר ובלע. על ידי מעשיו הרעים גרם תמיהות, שאלות והתקררות באמונה בדרכו של משה, וכך נגרם ריחוק של עם ישראל מהקב"ה, ועל ריחוק זה אין מחילה ואין כפרה, ולכן מיתתו מיתה קשה וחמורה ביותר. ודבר זה מצאנו בכל הדורות, מי שקירר את עם ישראל וגרם ריחוק מהקב”ה, תמיהות ושאלות, עונשו היה מן העונשים החמורים והמשונים ביותר, שעל ידי עונשו יראו את אשר קרה לעושה מעשה חמור זה וע"י זה יהיה תיקון לחורבנו אשר החריב.

ה. מדוע הקב"ה לא ריחם על קרח ומיתתו הייתה כה חמורה, שגם כל מה ששייך לו נבלע באדמה? אלא יש כאן יסוד גדול, יש מחלות מדבקות וכאשר האדם חולה בהם כל מי שקרוב לאותו אדם נהיה נגוע במחלה החמורה הזאת. כך המחלוקת, זו מחלה קשה וחמורה וכל מי שנוגע בה נהיה נגוע בה, גם כל הכסף וכל הרכוש אשר שייך לבעל המחלוקת נגוע ברע הגדול הזה. ולכן קרח וכל רכושו נבלעו באדמה, לא רק בתורת עונש אלא גם בתורת נקיון לעולם מן הרע המדבק. הם היו צריכים להיכחד מן העולם, משום שדרכם דרך מטמאת ומקלקלת.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments