יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו - אמרות טהורות - פרשת מקץ - תשע"ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת מקץ – תשע"ה

 פרשת מקץ

א."ויאמר יוסף אל פרעה חלום אחד הוא, את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה וגו' וייטב הדבר בעיני פרעה" (בראשית מא) מדוע בחר פרעה את פתרונו של יוסף ולא את פתרונם של החרטומים. והרי מספר לנו המדרש שפתרונות החרטומים היו כמעט זהים לפתרונותיו של יוסף. אלא ידע פרעה שיוסף יש לו עין טובה ויכול לראות גם את הצד הטוב שבחלום, בשונה מהחרטומים שעיניהם היו רעות והיו פותרים רק את החלק הרע.

ב. הגמרא במסכת ברכות (נה:) אומרת: אדם שחולם חלום רע, יגיד נוסח להטבת חלום. ובנוסח הזה כתוב ״חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק״. איך יתכן לחזק ולאמץ חלום, והרי מה שחלם האדם – עבר ואין עוד כל יכולת לשנות את מה שחלם. התשובה היא כך: ידוע שאם פותרים לאדם את חלומותיו לטובה אז החלום יהפוך לטוב, וכך גם כאשר יוסף חלם שכל האחים משתחווים אליו, ואחר כך הלך וסיפר זאת לאחיו, הם ניסו לבטל את החלום על ידי זה שפתרו את החלום לרעה. אך הקב״ה אימץ וחיזק את חלומותיו של יוסף ובסופו של דבר נהפך להיות מלך.

ג. "ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי" (בראשית מא, נא) וחז״ל אמרו שיוסף קרא לבנו בכורו מנשה כדי שישכיח ממנו הקב״ה את אביו. איך יתכן שיוסף הצדיק רוצה לשכוח את אביו בזמן שאביו מתאבל עליו יומם ולילה. כתוב במשלי (כז, יט) ״כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם״ והגר״א מפרש על פסוק זה שהאב והבן משורש אחד הם, ובעת שיש לבן איזהו שהי תחושה, געגוע או שמחה, אז גם לאביו נהיה כך. ולכן רצה יוסף לשכוח מאביו כדי שגם אביו ישכח ממנו וכך לא יהיה צער לאביו.

ד. "אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך" (בראשית מא, מ). מדוע מסר פרעה ליוסף את ניהול כל ארץ מצרים, ולא הסתפק בכך שיתן ליוסף מתנה או תפקיד חשוב. התשובה היא, בגלל שפרעה ראה בחלומו שכל הדברים בחלום מתרחשים בלעדיו, חשב פרעה כי בוודאי נגזר עליו למות או לרדת ממלכותו. לכן מה עשה פרעה – מסר את כל ניהול ארץ מצרים ליוסף וכך לא יצטרך למות כפי שחשב שמבשר החלום, כי לא הוא מנהל את ממלכת מצרים אלא יוסף.

ה. "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו" (בראשית מב, א) יעקב מצווה את בניו ללכת להביא אוכל ממצרם. וצריך לשאול, למה לא הלכו השבטים עד עתה להביא אוכל מארץ מצרים. חז״ל אומרים: רשע שמחזיק ותומך בלומדי התורה הרי הוא פוגם בתורה שילמדו. מהסיבה הזו לא ירדו השבטים למצרים, מכיוון שחשבו בליבם כך: מצרים מקום טמא ואם המצריים יתנו לנו אוכל אז ממילא התורה והמצוות שנקיים יהיו פגומים כי כוח הפועל בנפעל.

 

ו. יש לשאול, מדוע שלח יעקב את בניו למצרים ולא ללבן חמיו אשר אמר לו ״עצמי ובשרי אתה״ (בראשית כט, יד). אלא פה יעקב מלמד אותנו כלל חשוב, שאין להתעסק עם השקרנים. וגם נאמר על לבן בהגדה של פסח שפרעה לא גזר מיתה אלא על הזכרים ולבן רצה לעקור את הכל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments