יום שני, יוני 24, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו - אמרות טהורות - פרשת וישב - תשע"ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת וישב – תשע"ה

פרשת וישב

א. "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" (בראשית לז, א) ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה כמו שמפרש רש״י. איך יעקב יכול ליהנות מהעולם הזה, הרי העולם הזה שייך לעשו ורק העולם הבא שייך ליעקב. לכן מה עשה יעקב אבינו – ״בארץ מגורי אביו” כלומר התחיל יעקב אבינו כמו אבותיו לגייר גויים, ובזכות זה הוא יכול לקבל גם טוב בעולם הזה, שכן חלקם של אותם גרים בעולם הזה נזקף ליעקב ועל פי דין יכול יעקב להנות ממנו.

 

ב. שלושה נסיונות הכי קשים עבר יעקב אבינו. הראשון הוא נסיון הגוף – מלאכו של עשיו הכה אותו בגופו, השני הוא נסיון הממון – אליפז לקח ממנו את כל כספו ולבן רימה אותו אין ספור פעמים, והשלישי הוא נסיון הבנים – נלקחו ממנו דינה ויוסף. אלו שלושת הבעיות הקשים ביותר שיכולים להיות לאדם, ועל כך אמרה התורה ״ויבא יעקב שלם״ (בראשית לח, יח). יעקב אבינו עמד בכל שלושת הנסיונות האלו ואינו התרעם על הקב״ה, ולכן נקרא שלם. האדם יכול לעמוד בכל הנסיונות החיים, אך אם נכשל באחת משלושת הנסיונות האלו, הוא עלול לאבד את הכל.

 

ג. "וישב ראובן אל הבור וירא והנה אין יוסף בבור ויקרע בגדיו ויאמר הילד איננו" (בראשית לז, ל). טמון בפסוק זה מוסר השכל גדול מאוד. ״וישב ראובן אל הבור״ כאשר האדם מגיעה לימי זקנותו והוא מתקרב לבור (לקבר), הוא אומר ״הילד איננו״ ימי הילדות שלי אינם, איפה הייתי כשהייתי צעיר ומדוע בזבזתי את הזמן שבו היה לי כוח על דברים בטלים ולא על העיקר. וזה מוסר השכל גדול מאוד, כשאתה עדיין צעיר, נצל את ימיך ואת זמנך על העיקר – על התורה ועל מעשים הטובים.

 

ד. "וימאן להתנחם" (בראשית לז, לה) מאיזו סיבה לא רצה יעקב להתנחם על יוסף, והרי אסור להתאבל על המת יותר ממה שאמרה התורה. התשובה היא שהשבטים אמרו ליעקב שחיה רעה טרפה את יוסף, לכן אמר יעקב לעצמו: אם חיה רעה טרפה את יוסף בוודאי שירד יוסף ממדרגת צדקותו, כי בלתי אפשרי שחיה רעה תטרוף צדיק. ואבדה רוחנית הרבה יותר גדולה מאבדה גשמית, ועל זה הוא לא התנחם.

 

ה. "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" (בראשית מ, כג). נאמר במשלי (כז, יט) ״כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם״ ומכאן אנו לומדים שכאשר האדם חושב על משהו מסוים, אז אותו אדם גם מתחיל לחשוב עליו. ולכן כשיוסף הפסיק לתלות את תקוותו בשר המשקים ולחשוב עליו, אז גם שר המשקים שכח את יוסף.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments