יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו - אמרות טהורות - פרשת ויצא - תשע"ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ויצא – תשע"ה

א. אם נסתכל על כל חייו של יעקב אבינו, נראה שקורות חייו נוגדות לגמרי את מה שאומרת לנו התורה ״יעקב איש תם״ (בראשית כה, כז), והלא כל חייו של יעקב נהג הוא בערמומיות, משניצל את עייפותו של עשו כדי לקנות את הבכורה במחיר של מנת עדשים בסך הכל, וגם שלבש את בגדי אחיו כדי לקבל את הברכות שרצה אביו לתת לעשיו, ועוד דברים רבים, איפה בדיוק התמימות כאן? התשובה היא, שבימינו אנשים חושבים שפירוש המילה תמים זה מישהו שניתן לרמותו בקלות ואינו חכם. אך טעות ביד מי שחושב כך, פירוש המילה תמים – זה אדם ישר שמתנהג בישרות ואינו משקר את הבריות, אך עדיין לא טיפש ובשעת הצורך הוא יכול להתמודד מול כל אויב וכל צרה. וכך היה יעקוב אבינו – הוא היה תמים, אך מנגד יכל הוא להתמודד נגד כל הבעיות. הבכורה וגם הברכות הגיעו ליעקב ביושר והוא גם ידע כיצד להשיג אותם ולא לתת להם ליפול ביד אחיו הרשע.

ב. רש״י אומר שיעקב הלך לבית המדרש של שם ועבר כדי ללמוד תורה, לפני שהלך לבית לבן כדי להתחתן כפי שציוו אותו אביו ואמו. וצריך להקשות, מדוע הוא לא הלך ישר לבית לבן. הגמרא במסכת סוטה (ב:) אומרת שארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני. וכתבו על כך בספרים הקדושים שזה רק בארץ ישראל, אך בחוץ לארץ זיווגו של האדם הוא על פי מעשיו. לפי זה נבין מדוע יעקב אבינו לפני שהלך לחוץ לארץ למצוא את זיווגו, החליט ללכת ללמוד תורה – בשביל להרבות מעשים טובים ובזכותם למצוא אישה טובה.

ג. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח, י). אם נתבונן בפסוק, לכאורה היה צריך לכתוב ויצא יעקב מבאר שבע לחרן ולא להוסיף את המילה "וילך", כיון שהדבר פשוט. דבר זה בא ללמדנו דבר חשוב, הרבה פעמים קורה שאדם יוצא למטרה מסוימת אך לבסוף הוא מגלה שע"י היציאה ישיג דבר אחר לחלוטין שכלל לא תכנן. יש כאן יסוד חשוב לחיים: כשאדם יוצא למטרה בחייו עליו לדעת שקב״ה מכוון את צעדיו, ואילו האדם אינו יודע לאן יוליך אותו הקב״ה בסופו של דבר.

ד. "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" (בראשית כח, כ) למה היה צריך יעקב אבינו לפרט בתפילתו שאת הלחם הוא רוצה לאכול ואת הבגדים ללבוש, והלא כל אות שכתובה בתורה יש לה משמעות. כאן לימד אותנו יעקב שצריך האדם לפרט בתפילתו איך ולמה הוא רוצה כל דבר ודבר. מסופר על אדם אחד שהלך בדרך בימי הקיץ החמים, והייתה קשה עליו הליכתו, הוא התפלל להקב״ה ואמר – הלוואי והקב״ה ישלח לי חמור. מיד עברה לידו שיירת המלך. עצר המלך לידו ואמר לו – היום נולד חמור לאחת האתונות והוא אינו מסוגל ללכת, קח אותו על הכתפיים עד פתח העיר. אותו אדם בלית בריריה סחב את החמור עד העיר. מכאן אנו לומדים שאדם צריך לפרט בתפילתו שלא יקרה לו כמו שקרה לאותו אדם.

ה. "ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי" (בראשית לא, לו) חשבנו לפרש את כוונת הפסוק, שכך אמר יעקב ללבן: אין דרכו של הרשע להיות חבר של הצדיק, ואם כן מאחר שאתה רודף אחרי, בוודאי מצאתה בי איזה עוון, ואם כך אינני צדיק, אז אמור נא לי ״מה פשעי מה חטאתי״ כלומר איזה עבירה עשיתי שאתה רוצה להיות איתי.

שבת שלום ומבורך,

קהילת קודש – שובה ישראל העולמית

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments