יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו - אמרות טהורות - פרשת במדבר - תשע"ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת במדבר – תשע"ה

פרשת במדבר

א. "וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד" (במדבר א, א). צריך להקשות, מדוע בחר הקב"ה להוריד את התורה במדבר שהוא מקום יבש וצחיח ולא במקום של עצים ופרחים, במקום משגשג ופורח שנראה יפה בעיני כל. אלא צריך לדעת, לימוד התורה צריך להיות לשם שמים, ולמדים זאת ממעשה של אלישע בן אבויה שביום המילה שלו הזמין אביו את כל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד, ואת רבי אליעזר ורבי יהשוע הושיב בבית אחר, והתחילו רבי אליעזר ורבי יהשוע לעסוק בדברי תורה, התחילו בתורה (חומש) ומן התורה עברו לנביאים ומהנביאים לכתובים, וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם, ראה זאת אבא של אלישע בן אבויה ואמר – באתם לשרוף את ביתי?! ענו ואמרו לו, חס ושלום, אלא יושבים היינו וחוזרים על דברי תורה, והדברים הללו משמחים כנתינתם מסיני, ראה זאת אבא של אלישע ואמר – אם זאת כוחה של תורה, הריני מפריש את בני ללימוד התורה. ובגלל שכוונתו לא הייתה לשם שמיים, בסוף אלישע "אחר" כפר בהקב"ה ובתורה. ועל פי זה יובן למה התורה ניתנה במדבר, שלא יעלה על דעת מאן דהוא ללכת למקום קבלת התורה בשל המקום היפה או בגלל הפאר וההדר השוררים בקבלת התורה. ניתנה התורה במדבר, כדי שלא יהיו שום פנימיות זרות בזמן קבלתה, וזה יסוד קבלת התורה וזה יסוד עבודתנו הרוחנית לקיים את כל המצוות בשלמות הנכונה.

ב. בפרשת השבוע מונים את כל השבטים, ובשבט לוי נמצא מספר קטן יחסית של עשרים ושתים אלף אנשים. צריך להקשות, למה שבט לוי היה כל כך מועט ביחס לשאר שבטים? אלא אפשר לומר כך, מתי שלאשה יש פחדים – יש לה סילוק דמים או לפעמים דמים מרובים, ראיה מרחל אמנו ששמה את הטרפים מתחת לגמל וישבה, אבא שלה לבן ביקש שתקום אבל בגלל הפחד היו לה דמים והיא אמרה לו "דרך נשים לי” (בראשית לא, לה). ולכן כל עם ישראל שהיו בעבדות במצרים היה להם פחד מהמצריים ולנשותיהם היה סילוק דמים, ולכן היו מותרות לבעליהם כל הזמן והתרבו הרבה, אבל שבט לוי שלא היו בשעבוד ולא היה להם פחד מהמצריים, לא היה לנשותיהם סילוק דמים ולא יכלו להיות עם נשותיהם כל הזמן, לכן היו מועטים.

 ג. "ויתילדו על משפחותם" (במדבר א, יח) אומרים חז"ל שבאו אומות העולם לפני הקב"ה ואמרו – למה לאומות העולם אין יוחסין, הם גם בני עשו ובני ישמעאל. וצריך לשאול, למה באמת אין להם ייחוס? אלא לומדים מכאן יסוד גדול, אדם יכול לומר סבא שלי היה צדיק ויש לי זכות אבות גדולה, אבל אם האדם מנתק את עצמו מהמעשים ומהדרך של אבותיו הקדושים, הרי הוא גורם רעה לעצמו. וזה מה שכתוב בתהילים "הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בא יבא ברינה נושא אלומותיו" (תהילים קכו, ו) – יש הרבה אנשים אשר הם בבחינת "הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע" צועקים ואומרים – אבא שלי צדיק, סבא שלי צדיק, מספרים לכולם שהם זרע קודש, אבל מי ראוי לבא ברינה – זה שנושא אלומותיו, מי שמרים בעצמו על הגב את אלומותיו.

ד. מסופר על אדמו"ר גדול שהיה לו ייחוס להרבה רבנים צדיקים וקדושים, יום אחד פרצה שריפה בבית שלו ונשרף האילן יוחסין, באה אליו אמא שלו ואמרה לו – איך עכשיו נוכל להראות לכולם את זכות האבות הגדולה שיש לנו, ענה אותו אדמו"ר ואמר לה – "אמא, אל תבכי, מעכשיו אני אתחיל דרך חדשה ודור חדש של שושלת צדיקים וממני יצא אילן יוחסין למשפחה שלנו”.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments