יום שני, יוני 24, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת בלק – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת בלק – תשע”ה

פרשת בלק

א. צריך להקשות, איך דור המדבר – דור דעה, דור שזכו לראות את הקב"ה במעמד הר סיני, נפלו לתחתית איומה ונוראה בעצת בלעם לבלק להחטיאם בזנות? אלא מובא בספרים הקדושים, בלעם נתן עצה להחטיא את בני ישראל בעבירה זו ושיתף את כל העוונות והחטאים שלו בעניינם אלו, כמו שאומרים חז”ל שבלעם היה בועל את אתונו, ובהשפעת עצתו הרעה ובהשפעת המלאכים השחורים, אשר נבראו מכל חטאיו הרבים, נהיה חיבור לחורבן איום ונורא ולאחת המגפות וההרג החמורים ביותר שהיו בעם ישראל. ומפה יש ללמוד ולהזהר, כאשר אדם פרוץ וחוטא במידת היסוד, ומחטיא בעצה רעה בעניינים אלו – הוא מחבר יחד לעצה את הטומאה שבו והיא דוחפת ונותנת כח לעצתו הרעה.

ב. בכל הזמנים בעלי החטא יעצו וגרמו אסונות וחורבנות גדולים בעם ישראל. לכן, כשרואים אדם שהוא בעל חטא, צריך להשתדל להתרחק ממנו בכל הכוח, משום שלא ירחק היום שרצונותיו והנאותיו לא יסתדרו עם דבריך, ואז עצתו תתרחב על טומאתו ומלאכיו השחורים אשר ברא, יעשו נזק גדול אשר מי ישורנו מה יכול לצאת ממנו.

ג. הכח לעמוד נגד אותם עצות רעות זה אמונה בה' וללכת בדרך של תמימות, משום שכאשר הולך האדם בתמימות זה קושר את נפשו עם הקב"ה, ואז הקב"ה מצילו מכל כוחות הרוע. וזאת העצה אשר נתן הקב"ה לאברהם אבינו איך לעמוד כנגד כל הדור הקשה, אשר היו טמאים ומכשפים "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז, א), התמימות היא הכח הגדול לעבור, לשבור ולנצח את כל הרע.

ד. אל לנו בימים אלו להיות בעצבות ובייאוש, אלא ימים אלו הם ימים של מרירות, נהיה מרירים על חורבן ביתינו, על גלות השכינה, אך לא עצובים. עצבות מביאה את האדם לייאוש ולחורבן הנפש. וידוע דברי חז"ל (ירושלמי ברכות) שביום שחרב בית המקדש נולד הגואל, ומובא במדרש רבה (איכה א) על הפסוק "כי רחוק ממני מנחם" (איכה א, טז) מה שמו של מלך המשיח? רבי אבא בר כהנא אמר ה' שמו, רבי יהושוע בן לביא אמר: צמח שמו, רבי יודן בשם איבו אמר: מנחם שמו, שנאמר כי "רחוק ממני מנחם משיב נפשי”.

ה. בזמן הזה הקב"ה קרוב לעם ישראל, ודרשו על הפסוק "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א, ג) כל מי שרודף ורוצה להתקרב להקב"ה, 'השיגוה' – יכול להגיע להשגות גדולות יותר מכל ימות השנה. ומשלו הדבר למלך גדול, כאשר נמצא בארמונו, אין מי שיכול לבוא לפניו, אך כאשר המלך יוצא לשדה, כל מי שיעשה השתדלות, יראה את המלך. וידע האדם, שמובא בספר הקדוש "זכר דוד” שמחורבן בית המקדש הפסיקו לרדת נשמות חדשות לעולם, וכל הנשמות הם המשך וגלגול של נשמות שעברו, ובשבת קודש יש כוח של כיבוס הנפש וזיכוכה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments