יום שני, אפריל 15, 2024
Homeדבר הרבהקב"ה נמצא בתוך ההסתרה

הקב"ה נמצא בתוך ההסתרה

"יוחק בספר לזכרון עולם" – תשובות מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א למכתבים שנשאל מאת קהל עדתו

לתלמידי האהוב עלי כבן,

הנה יודעים אנו את הצער והדאגות אשר אתם והאשה הצדקת שלכם נמצאים בהם בימים אלו, ואנו יחד איתכם בדאגה ובמחשבות איך ומה להורות לכם.

אך ישימו מול עיניכם את דברי רבותינו הקדושים (בשם רבנו הבעל שם טוב זצוק"ל) וזל"ק, שמעתי ממורי שאם ידע האדם בידיעה ואמונה שלימה שבכל הסתרות ומחשבות זרות הקב"ה מסתתר שם, ואין זה הסתרה כלל, כי בידיעה שאדם יודע ומאמין שבכל תנועה והרהור, דבר גדול ודבר קטן, שם הוא אלופו של עולם חיות אלקות, מיד יתפרדו כל פועלי און והרע נופל למטה, "אבל לפעמים (דברים לא, יח) "ואנכי הסתר אסתיר" שאסתיר גם את ההסתרה… ונשכח ממנו שהקב"ה שם איתו" ואז חל עונש. אבל כל זמן שהאדם דבוק באמונה שלימה בבוראו לא יארע לו שום רע, אלא אהבה וחיבה עכל"ק.


וזה שאמר דוד המלך (תהילים כג, ד) "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי" אפילו בסכנה היותר גדולה, בהסתר היותר גדול שדוד המלך הרגיש בגיא צלמות, ידע שהקב"ה נמצא עמו.


ולכן ידעו לחשוב בחכמה, ולדחות היאוש והעצבות שמביאים את האדם לחורבן. ובשמחה יחשבו וידעו, שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, ואור גדול וישועה ורחמים טמונים בכל ההסתר הגדול הזה, ומהסתר הזה תצא ישועה גדולה. וכן ההחלטות צריכות להיות בלי שכל, ובאמונה ותמימות מוחלטת בהקב"ה, כי עם אמונה ותמימות אין מציאות שימצא רע, גם אם בתחילה נראה הכל יאוש וקושי ורע, אך הרע הזה הוא רע זמני וכאב חולף, וסוף הכבוד והרחמים לבוא.


יאזרו כח גבורי הכח, ויתחזקו בנפשכם וברוחכם, ונזכה בקרוב לאמת ולאור גדול ולישועה מרובה.


"כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם".

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments