יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeהלכותהלכות פסח / חלק א

הלכות פסח / חלק א

שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

א. יקפיד ויזהר ביותר בקדושת ליל הסדר, שלא יסיח את דעתו ולא רגע אחד מהקב"ה מהניסים אשר עשה עמנו הקב"ה, ויקפיד להתעסק רק במצות הלילה הקדוש, ולא יעשה שום ענין שיש בו חולין או ענין אחר מהלילה הקדוש.

ב. יש מבני עליה שנהגו לנשק המצה והמרור וכל מצוה בעת מצוותן, ומביאים ראיה לדבריהם מדברי הרמ"א (או"ח סי' כד, ס"ד) וז"ל, גם נוהגים לנשק הציצית בשעה שרואה בם והכל הוא חיבוב מצוה.

ג. אמרו רבותינו הקדושים זצוק"ל מדוע לילה זה נקרא "סדר", משום שעושה סדר לכל השנה כולה. ואיך שנוהג האדם בלילה הזה ואיך שמסדר את עצמו ונפשו, כך נהיה סדר בחיים בשנה הבאה עליו.

ד. צריך להיזהר ביותר בערב פסח, לנהוג ביום זה כראוי ולא לנהוג בו כיום רגיל, משום שבזמן שבית המקדש היה קיים בערב פסח עם ישראל היו בשמחה מרובה מקריבים את קורבנותיהם בהלל ושמחה. ויהא ירא וחרד להיות עסוק במצוות היום, בביעור חמץ ובביטול חמץ והכנת נפשו עצמו וביתו לסדר. ולאחר חצות היום ידע שאסור מדינא דמלכא.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments