יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeדבר הרבהכל לטובה גדולה של האדם

הכל לטובה גדולה של האדם

 מובא בתורתנו הקדושה "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" וצריך להבין מה הלשון זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל.  

אלא צריך לבאר יסוד גדול, מובא בשם רב קדוש רבי חיים דלרוזא אשר היה קדוש עליון, חברותא של הרב הקדוש החיד"א אשר מסופר עליו דברים נשגבים וקדושים בחייו ואף ביום פטירתו אשר ביקש שירגמו אותו באבנים בהלויתו ותלמידיו פחדו לעשות דבר כזה והנה בשעה שהיו מלוים את מיתתו עמדו ערבים וגרמו אותם ואת מיתתו באבנים, שפירש ואמר אדם עד גיל שלושים רק מכין את עצמו לחיים ומשלושים עד חמישים אלו החיים ומחמישים עד יום מותו זה הזמן להבין את אשר עבר עליו בחיים. הנה בחיים עוברים על האדם דברים רבים מובנים יותר או מובנים פחות אבל צריכים להבין ולדעת שבסוף הכל לטובה, גם הדברים אשר האדם מרגיש שהם עול גדול ורוע ורשעות גדולה ביותר זה לטובתו הגמורה, האדם צריך לחיות את זה שגם ברע הגדול יש את הטוב הגדול ביותר, וכשם שמברכים על הטובה כך מברך על הרעה. ואין רעה מהקב"ה הכל לטובה ולברכה וכל צער וכל בזיון יש בו כפרת עוונות גדולה עליו ועל שותפיו על קרוביו ועל אוהביו ועל כלל עם ישראל.

וכבר אמר רבי זושא מאנפולי שהיה חי חיי צער גדולים, כאשר שאלו אותו איך מתמודדים עם הכאב ואם הרע ענה ואמר: מעולם לא היה לי רע והכל לטובה גדולה.

לכן ידע האדם לא לראות את הרע בתור דבר מיסויים אלא לראות את כל התמונה האמיתית. וזה מה שהתורה הקדושה מלמדת אותנו: "ואברהם זקן בא בימים", כשהיה זקן בא בימים הבין שה' ברך אותו בכל וכל הניסיונות אשר עבר כל חייו היו לטובה גדולה, כולל העשר ניסיונות הקשים ביותר אשר עבר, זה הבין אברהם כשהיה זקן בא בימים.

ולכן נחדד בדעתנו, בנפשנו שהכל זמני וכשמתבארת כל התמונה של החיים מבינים את הטוב של הקב"ה.

וזה עומק דברי דוד המלך: "שבעינו בבקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו".

ואפשר לבאר על פי יסוד זה את הפסוק הזה, מבקש דוד המלך מהקב"ה: רבונו של עולם שבעינו בבקר חסדך, כמו שהבוקר זה זמן בהיר ברור לכולם כך את החסדים שלך תראה לנו אותם מיד ברורים כבוקר ובהירים שלא יקח זמן עד שנבין את החסד שהקב"ה עושה לנו ואז "נרננה ונשמחה בכל ימינו".

וזה עומק הברכה לחתן ולכלה בשבע ברכות: "קול מצהלות חתנים מחופתם" והנה ברור שהחתן שמח וצוהל בחופתו, מה הפרוש "מחופתם"?

אלא בתחילת החיים בין בני זוג הדברים לא פשוטים עד אשר מכירים אחד את השני ומתרגלים להרגלים של השני וישנם משברים וזמנים טובים ופחות מובנים אך ברבות הימים הכל מסתדר ואחד מבין את השני יותר, הברכה אשר מברכים את החתן והכלה "מחופתם" שכבר מהחופה יבינו וידעו אחד את השני טוב וכך ימנע הרבה רע והרבה צער שמהחופה יבינו ויסתדרו ויכירו אחד את השני.

נעמוד בחזקה, בעוצמה עם האמת האמיתית ומה' יצא הטוב ומחסד לא יוצא רע, כל ימינו מסרנו נפש על מידת החסד, מסרנו את נפשנו, את משפחתנו על הצדקה, לא ימים ולא לילות, הקרבנו את חיינו על זיכוי הרבים ועל נתינת הצדקה. אין בידנו פרוטה שחוקה, כל פרוטה לפני שהתקבלה חולקו עשרה או יותר כנגדה, היתומים והאלמנות ותלמידי חכמים וכל אוכלי בית בתמחוי יעוררו זכויות ובעזרת ה' יקוים "ופרצתה ימה וקדמה צפונה ונגבה" בעוז ותעצומות.

אין אדם ניזוק מן הצדקה וצדקתו עומדת לעד.

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום

"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו".

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments